Babišova vláda omezuje připomínková místa, šéfové NKÚ nebo ČSÚ už nebudou chodit na jednání kabinetu

Andrej Babiš chce zjednodušit legislativní proces Foto: Facebook

Úprava meziresortních připomínkových řízení nelegislativních i legislativních materiálů, omezení počtu připomínkových míst, zrušení povinnosti předkládat materiál vládě duplicitně v elektronické i listinné podobě. Takové změny Jednacího řádu vlády navrhuje podle informací České justice kabinet Andreje Babiše. Každého jednání vlády už se také nemají účastnit předseda Českého statistického úřadu, státní tajemník pro evropské záležitosti a prezident Nejvyššího kontrolního úřadu.

Cílem změn je podle předkládací zprávy zrychlit projednání materiálu před jeho předložením vládě omezením okruhu povinných připomínkových míst. „Není nutné, aby materiály pouze technického nebo organizačního charakteru s minimálním dopadem z hlediska ekonomického, politického a sociálního byly posuzovány v meziresortním připomínkovém řízení všemi povinnými připomínkovými místy, tj. i těmi, jejichž působnosti se materiál ani nepřímo nedotýká,“ uvádí materiál. Takové změny už ostatně avizoval ministr spravedlnosti Robert Pelikán v rozhovoru pro Českou justici. „Moje oddělení vnější legislativy se tak vyjadřuje k vyhláškám, které například stanoví chráněné hnízdiště jakéhosi ptáka. A není to pelikán. Proč se k takové věcí má vyjadřovat ministerstvo spravedlnosti nebo kultury? Lidem to přidělává práci a nic podnětného to přinést nemůže,“ míní ministr. Počet rozporů mezi ministry by mělo snížit ustanovení, podle kterého by se kvůli jejich řešení konala postupně jednání náměstků, samotných ministrů a nově ministrů s premiérem.

U těchto návrhů plně postačí projednat je v užším okruhu, konkrétně s těmi členy vlády nebo vedoucími ústředních správních úřadů, jejichž působnosti se dotkne. Z připomínek tak vypadne například návrh na jmenování soudců nebo generálů.

Navrhuje se také zrušit tiskovou zprávu jako povinnou součást materiálu pro schůzi vlády – takové povinnosti jen vládu zdržují podle předkladatele od opravdové práce. Materiály už nebude třeba dodávat v listinné podobě a také záznamy z jednání vlády se již budou ukládat pouze v elektronické podobě. Vše se tak zjednoduší a ušetří finanční prostředky, uvádí předkladatel.

Nyní je také třeba u návrhu předloženého na schůzi vlády parafa předsedy Legislativní rady vlády nebo rovnou projednání celou legislativní radou. To už platit nebude. „Vzhledem k dostatečně dlouhým lhůtám stanoveným pro zveřejnění programu schůze vlády, resp. pro zařazení materiálu na program schůze vlády, nic nebrání tomu, aby stanovisko Legislativní rady vlády, resp. stanovisko jejího předsedy bylo vloženo do elektronické knihovny až po stanovení programu schůze vlády, tedy po zařazení materiálu na program,“ uvádí materiál s tím, že v momentě, kdy bude materiál na schůzi projednáván, je ale podpis LRV nebo jejího předsedy nadále nutný.

Váda jednak navrhuje zúžit počet osob, které se schůzí účastní, na druhou stranu má být však umožněno přizvat další osoby na jednání vlády, pokud to člen vlády považuje za žádoucí a požádá o přizvání konkrétní osoby předsedajícího, tj. člena vlády pověřeného premiérem řízením schůze.

Jednotlivé resorty už také nebudou posuzovat personální změny, projedná je až samotná vláda. Materiál je v připomínkovém řízení, příslušné úřady by se k němu měly vyjádřit nejpozději začátkem příštího roku

Konkrétní změny si prohlédněte v našem Legislativním monitoru:

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit

(epa)