Evropská komise rozhodla předat ČR soudu kvůli neplnění kvót na žadatele o azyl z Afriky a Asie

Foto: wikipedia

Soudnímu dvoru EU se dnes rozhodla Evropská  komise předat případy České republiky Maďarska a Polska pro neplnění právního závazku přemísťování, uvedla dnes doslova v tiskové zprávě Evropská komise. Odpovědi těchto tří zemi v zahájeném procesu o porušení závazku byly shledány „opět neuspokojivými“, uvádí v tiskové zprávě Komise.

Komise zahájila řízení s Českou republikou, Maďarskem a Polskem letos 15. června. Oznámila to v tiskové zprávě 14. června 2017. „Odpovědi poskytnuté těmito třemi členskými zeměmi nebyly shledány uspokojivými a Komise se rozhodla přistoupit k dalšímu stupni procesu v řízení o porušení závazku a zaslala jim odůvodněné stanovisko dne 26. června 2017,“ uvádí se v tiskové zprávě Komise k vývoji případu třech členských zemí.

Podle ČTK označil místopředseda Komise Frans Timmermans záležitost na důležitou věc, protože EK je strážcem hodnot“ „Předání věci soudu je vždy až poslední možnost. Není to něco, co bychom si přáli,“ poznamenal místopředseda komise. EK je podle něj strážce unijních smluv a pokud členský stát trvale neplní své povinnosti, postupuje věc soudu. Záležitost je podle něj velmi důležitá. „Je to o lidech, je to o solidaritě, je to o tom, že Evropská unie drží v časech krize pospolu,“ prohlásil podle zpravodaje ČTK Timmermans.

Je to politické rozhodnutí, na které měla Rada právo

Již dříve Česká justice podrobně informovala o totožném rozhodnutí Evropského soudního dvora v případu žaloby Slovenska a ČR, kterému předcházelo stanovisko generálního advokáta Česká justice. Soudní dvůr EU shledal rozhodnutí Evropské rady přemísťovat pomocí kvót cizince z Afriky a Asie po zemích EU politickým aktem, které měla Rada právo učinit proti vůli některých států i proti vůli cizinců, kterých se povinnost nechat se přesunout do jiné země týká.

Komise v dnešní zprávě pro tisk  uvádí, že přes rozhodnutí ESD předmětné tři země setrvaly v porušování závazku: „Přes potvrzení Soudním dvorem EU platnosti přemísťovacího schematu, jak bylo schváleno do 6. září, Česká republika, Maďarsko a Polsko nadále porušují právní závazek. Odpovědi, které jsme obdrželi, byli znovu shledány neuspokojivými a tyto tři země neposkytly důkaz o tom, že přispějí k implementaci rozhodnutí o přemísťování. Proto se Komise rozhodla, že přistoupí k dalšímu stupni procedury a předá případ tří členských zemí Soudnímu dvoru EU,“ uvádí v dnešní zprávě Evropská komise.

Tři země nenabízejí místa pro cizince

Zpráva dále pokračuje zopakováním, o jaký závazek jde a jaké požadavky jsou na Českou republiku, Maďarsko a Polsko kladeny:  „Rozhodnutí Rady vyžadují od členských států zaručit k dispozici místa pro přemístění každé tři měsíce a zajistit rychlý a řádný proces přemístění.“

Poté Komise vypočítává, čím se státy provinily: „Zatímco ostatní členské státy v minulých měsících přemísťovaly a dávaly místa k dispozici, Maďarsko neučinilo vůbec nic, Polsko nepřemístilo nikoho od prosince 2015 a Česká republika nepřemístila nikoho od srpna 2016 a neučinila žádnou novou nabídku míst více než rok,“ uvádí doslova Komise v dnešní zprávě.

Rakousko: Závazek platil do září a nelze ho zpětně vymáhat

Přemísťovací plán předpokládal přesun celkem až 160.000 lidí z Řecka a Itálie, ovšem státy si dosud rozebraly jen o něco více než 32.000 osob, zopakovala dnes komise. ČR převzalo pouze 12 lidí.

Problém s Komisí kvůli nevůli přijímat další přistěhovalce mělo již dříve Rakousko, které však nakonec pod hrozbou žaloby nabídlo 50 míst. Před tím si vyměnilo s Komisí několik dopisů s tím, že závazek přijímat další přistěhovalce byl ve skutečnosti dočasný, skončil letos 6. září, a je proto dále zpětně nevymahatelný, jak informovala dříve Česká justice.

Irena Válová