Mečl odchází z Kinstellar, zakládá vlastní advokátní kancelář

Bývalý vedoucí státní zástupce Stanislav Mečl Foto: archiv

Někdejší vrchní státní zástupce v Praze a náměstek nejvyššího státního zástupce Stanislav Mečl se rozhodl odejít z advokátní kanceláře Kinstellar a založit vlastní kancelář Mečl Legal.

„Rozhodl jsem se opustit tým Kinstellaru a rozvíjet trestně právní praxi svým vlastním jménem, dynamičtěji a propojit ji se souvisejícími plánovanými projekty v penitenciarní oblasti“, sdělil Stanislav Mečl České justici. Dominantním zaměřením Mečl Legal má být tzv. tzv. kriminalita bílých límečků, což byla oblast, které se Mečl věnoval nejdříve jako státní zástupce a posléze i jako advokát v Kinstellaru. Tým nové advokátní kanceláře právě vzniká a během roku se očekávají další personální akvizice i z jiných oblastí práva.

Stanislav Mečl po studiích práv na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze působil od roku 1998 na státním zastupitelství. Od roku 2008 pak na Nejvyšším státním zastupitelství v Brně, kde vedl oddělení korupce a ochrany zájmů Evropských společenství v odboru závažné hospodářské a finanční kriminality. Působil také jako národní korespondent pro boj s korupcí, praním peněz a pro odčerpávání nelegálních výnosů a vedl pracovní skupinu nejvyššího státního zástupce pro přípravu nového zákona o státním zastupitelství. Od roku 2011 působil střídavě  v pozicích vrchního státního zástupce v Praze a náměstka nejvyššího státního zástupce. V roce 2013 ze státního zastupitelství odešel. Po nástupu Roberta Pelikána na ministerstvo spravedlnosti pracoval jako jeho poradce. Letos se podílel na založení Společnosti na obranu nespravedlivě stíhaných.

(red)