Pondělí, 4. července, 2022

Ministerstvo připravilo novelu Rejstříku trestů. Formulář potvrdí bezúhonnost i v cizině  

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Ministerstvo spravedlnosti připravilo novelu zákona o Rejstříku trestů, která umožní lidem požádat si společně s výpisem z evidence o vícejazyčný standardní formulář použitelný k doložení jejich bezúhonnosti ve všech země Evropské unie. Změna vychází z evropského nařízení o podpoře volného pohybu občanů. Náklady na vydávání nových formulářů vyčíslilo ministerstvo spravedlnosti na bezmála milion korun. Lidé ale za vydání výpisu z Rejstříku trestů zaplatí pořád stejně.

Chystaná novela vychází z požadavků obsažených v novém evropském nařízení o podpoře volného pohybu občanů zjednodušením požadavků na předkládání některých veřejných listin v Evropské unii. „Cílem nařízení je podpořit volný pohyb osob odstraněním některých formalit, které jsou spojeny s překladem vybraných veřejných listin,“ uvádí ministerstvo spravedlnosti v důvodové zprávě, kterou má Česká justice k dispozici.

Vybrané veřejné listiny už nebudou muset být pro použití v rámci jiných zemí evropské osmadvacítky ověřovány apostilou. U nejčastěji používaných typů veřejných listin, mezi které patří i výpis z Rejstříku trestů, pak nařízení zavádí vícejazyčné standardní formuláře, jež mají minimalizovat požadavky na pořizování úředních překladů veřejných listin.

Předkládaná novela zákona o Rejstříku trestů tak podle rezortu justice uleví třeba podnikatelům.

„Pozitivní dopad navrhované právní úpravy lze spatřovat v odbourání nákladů na pořízení ověřeného překladu výpisu z evidence Rejstříku trestů, který neobsahuje záznam o odsouzení, pro použití v zahraničí,“ tvrdí ministerstvo. Evropské nařízení se použije od 16. února 2019. Speciální formulář dostane společně s výpisem z evidence trestů jen ten, kdo si o něj požádá. Dokument se má používat jako pomůcka pro překlad. „Tj. pokud orgán, jemuž je veřejná listina předkládána, považuje informace obsažené ve vícejazyčném standardním formuláři za dostatečné pro její zpracování, by neměl požadovat překlad veřejné listiny,“ uvádí důvodová zpráva. Formuláře však veřejné listiny nenahrazují, nevyvolávají žádné právní účinky a nebude je možné předkládat samostatně.…

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit

Lucie Nekvasilová

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit