Pondělí, 25. října, 2021

Ministr Pelikán si pod stromeček nadělil oddlužovací novelu, posílá ji do vlády

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Ministr spravedlnosti Robert Pelikán na svém Facebookovém profilu v pátek uvedl, že největší radost k Vánocům by mu udělalo přijetí nových pravidel pro vstup do oddlužení. „Často v tuhle dobu myslím na lidi, kteří se kvůli půjčkám na dárky dostali do dluhové pasti,“ napsal. K dárku již učinil první krok. Podle informací České justice novelu insolvenčního zákona poslal na vládu. Její znění je totožné s návrhem, který kabinetu předložil minulé období. Stejně tak ministerstvo k připomínkám rozeslalo zákon o znalcích.

Pelikán také schvalování novely hodlá urychlit a ta tak má výjimku z meziresortního připomínkového řízení. V rozhovoru pro Českou justici ministr potvrdil, že je zastáncem osekávání meziresortních připomínek, aby se k normám nemusely vyjadřovat místa, kterých se zákon netýká. „Celkově se návrh zasazuje o zlepšení ekonomického a sociálního prostředí v České republice a reaguje na aktuální a stále intenzivnější problém, jejž bude muset případně řešit rovněž i nová vláda. Návrh zákona byl vládou již projednán a Poslanecké sněmovně v předchozím volebním období předložen v kompromisní variantě, která v maximální míře zohledňuje zájmy všech dotčených subjektů, a nyní je předkládán v totožném znění,“ uvedl ministr v důvodové zprávě, kterou má Česká justice k dispozici. O O normě jsme opakovaně informovali.

Ministr Pelikán si pod stromeček přeje oddlužovací novelu Foto: Facebook

Do procesu oddlužení by mohli vstoupit bez ohledu na výši svých dluhů, proces by trval tři, pět nebo sedm let v závislosti na výši splacených pohledávek. Oddlužení nebo také osobní bankrot je způsob řešení úpadku, který má dlužníkovi umožnit nový start a motivovat ho k aktivnímu zapojení do umořování dluhu. Ministerstvo chce zcela odstranit stávající vstupní podmínku, podle níž musí být dlužník schopen uhradit v pěti letech 30 procent svých dluhů. Tuto bariéru úřad pokládá za nespravedlivou.

Kritici Pelikánovi vyčítají, že novela podporuje neplacení dluhů a poškozuje věřitele. „Návrh je předkládán v souvislosti s řešením excesivního zadlužení fyzických osob, vůči kterým jsou pohledávky zpravidla vymáhány exekučně. Zatímco funkcí exekučního práva je zajistit vymožení pohledávky věřitele, v aplikační praxi dochází zejména v případě tzv. vícečetných exekucí k tomu, že dlužníci jsou dlouhodobě v exekučním řízení, přičemž pohledávky za těmito dlužníky nejsou alespoň částečně vymoženy. Exekuce tak do značné míry neplní svůj účel. Ohledně části dlužníků přitom platí, že své dluhy nemohou nikdy splatit, neboť jejich dluhy jsou příliš vysoké a příjmy příliš nízké. Dále platí, že značná část dlužníků se pohybuje ve sféře šedé ekonomiky, a to se všemi negativními důsledky z toho plynoucími (vliv na daňové výnosy a na sociální systém apod.),“ uvádí se v předkládací zprávě. Popsaný stav podle Pelikána poškozuje věřitele, dlužníky i společnost jako celek.

Oddlužovací novela by teoreticky měla mít šanci hladce projít – dlužníků se ve svých programech kromě ANO zastává i KSČM, SPD i sociální demokraté. Za oddlužení pro širší okruh lidí se pak v minulosti stavěli i Piráti.

Podobně Pelikán vládě předkládá nový Zákon o tlumočnících a překladatelích. U něj rovněž uvedl, že jde o totožný návrh, který Poslanecké sněmovně předložil v minulém období. Norma stanoví přísnější kritéria pro vznik tlumočnického a překladatelského oprávnění, zvyšuje také odměny za odvedenou práci. Dlouho očekávaný zákon pro nové uchazeče zavádí vstupní odborné zkoušky, u stávajících znalců chce přezkoumávat jejich posudky. Zvyšuje také odměny za posudky a zpřísňuje požadavky na znalecké ústavy. Právě to nejvíce kritizují odpůrci zejména z řad znalců. Zákon je podle nich založen právě na drakonickém trestání. O normě jsme mnohokrát informovali.

 Více o novelách najdete v Legislativním monitoru:

Předkládací a důvodové zprávy si stáhněte zde. Oddlužení-I Oddlužení-II Oddlužení-III

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit

(epa)

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit