Pondělí, 29. listopadu, 2021

Jiří Hynek: Zřízení Nejvyšší rady soudnictví by posílilo nezávislost justice

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Prezident a výkonný ředitel Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu České republiky Jiří Hynek si myslí, že prezident by neměl mít na soudce možnost podat kárnou žalobu. Zástupce politické strany Realisté také v rozhovoru pro Českou justici řekl, že by nerozšiřoval pravomoci prezidenta.

Jaké změny by potřebovala naše justice? V jaké je kondici?
České justici by bezpochyby prospěly takové změny, které by vedly k posílení nezávislosti a zrychlení soudního řízení. V každé demokracii je důležité, aby lidé věděli, že se svých práv domohou v co možná nejkratším čase. To je stále jen zbožné přání.

Byl byste pro změny Ústavy? V poslední době se například hodně mluví o zavedení obecného referenda. Měl by prezident mít pravomoc navrhovat zákony?
Žijeme v parlamentní demokracii, kde zákony schvaluje parlament. Nevidím důvod pro rozšiřování pravomocí prezidenta. Jestliže chce prosadit nějaký zákon, ať si na svoji stranu získá skupinu poslanců, kteří tento zákon navrhnou. Obecné referendum podporuji, ale záleží na tom, jak by bylo definováno. Jsou oblasti, kterých by se referenda týkat neměla – například daně či změny ústavy.

Jiří Hynek při kampani Foto: archiv

Využíval byste prezidentské veto? V jakých případech je to vhodné?
Je vhodné pouze v těch případech, kdy vznikne zákon, který jde proti přání většiny českých občanů. Pro mne osobně jde například o zákony, které by zaváděly zbytečné regulace, jejichž náklady by nesli občané.

Měl by prezident mít pravomoc kárného žalobce?
Nedomnívám se, že by měl mít prezident tuto pravomoc.

Scházel byste se se zástupci justice? Prezident Miloš Zeman byl kritizován za to, že má zájem o setkání s vedoucími státními zástupci kvůli kauze Čapí hnízdo.
V první řadě státní zástupce nepovažuji za zástupce justice, nýbrž moci výkonné. Rozhodně není dobré scházet se s jednotlivými žalobci a zabývat se živými kauzami. Jinak by měl ale prezident nepochybně komunikovat se zástupci všech společenských i profesních skupin. Tedy i se zástupci justice, především s vedením ústavního soudu a nejvyšších soudů.

Jak by se prezident měl chovat při komentování jednotlivých kauz?
Měl by zachovávat důstojnost svého úřadu, dbát nezávislosti a nevynášet soudy na základě pouhých dojmů.

Jak by měl vypadat kandidát na ústavního soudce?
Člověk s bohatými profesním i životními zkušenostmi, autorita ve svém oboru, nestranný soudce, nikoli politický aktivista.

Byl byste pro legislativní zakotvení Nejvyšší rady soudnictví? V jaké podobě?
Ano, zřízení Nejvyšší rady soudnictví bych podpořil. Domnívám se totiž, že takováto změna posílí nezávislost soudů. Odstraní možnost politických zásahů do justice, současně posílí osobní odpovědnost soudců a pomůže zkrátit soudní řízení. Soudců máme dostatek, ale nevhodně nastavený systém je zahlcuje zbytečnou administrativou, která jim bere čas.

Měl by se změnit způsob výběru soudců, případně jak?
Ne, do způsobu výběru soudců bych nezasahoval.

Jaké další zásadní reformy jsou v justici potřeba?
Klíčovou reformní změnou by měla být zmíněná Nejvyšší rada soudnictví.

Eva Paseková

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY