Mezi uživateli internetu převažuje podpora držení zbraní, strach z nich mají ženy a vysokoškoláci

V roce 2012 žadatelé o vydání zbrojního průkazu dělali 796 zkoušek odborné způsobilosti, loni jich bylo 1703 Foto: wikipedia

Mezi uživateli internetu převažuje názor, že zbraně mohou držet i civilní osoby, pokud mají výcvik a že zbrojní průkaz by měl dostat každý, kdo o něj požádá a složí zkoušku. Celkem 60% mužů se pak domnívá, že je v České republice užitečné mít zbraň z důvodu bezpečnosti a ochrany zdraví, majetku a rodiny. Naopak ženy a vysokoškoláci projevili z držitelů zbraní strach.

Vyplývá to z průzkumu, jehož výsledky zveřejnila agentura Stem/Mark tento týden. Průzkum se uskutečnil prostřednictvím on-line dotazování na vzorku 514 osob ve věku od 15 do 59 let. Vzorek je reprezentativní pro internetovou populaci, uvádí k parametrům průzkumu agentura. Průzkum se odehrál loni na podzim.
Z výsledků vyplývá, že podle 43% lidí by měl zbrojní průkaz získat každý, kdo požádá a složí zkoušky. Podle 48% lidí by civilní osoby  měly mít možnost držet zbraň, pokud mají výcvik a je to bezpečné.

Naopak 39% lidí je přesvědčeno, že zbrojní průkazy by měly být vydávány „jen výjimečně“. Podle 42% obyvatel je držení zbraní nebezpečné, protože zbraně může být zneužito nebo nevhodně použito. Žádný názor nemá 18 respektive 9 procent respondentů.

Muži vlastní zbraň častěji

Podle komentáře výzkumné agentury projevily obavy z držení zbraní ženy a vysokoškolsky vzdělané osoby: „Opačný názor, tedy pro větší regulaci držení zbraní, zastává o něco menší část populace. Dvě pětiny oslovených míní, že vydání zbrojního průkazu by mělo podléhat přísnějším podmínkám a mělo by být více regulováno. Podobně velká skupina lidí se domnívá, že držení zbraně civilní osobou je nebezpečné a může být zneužito, čehož se obávají především vysokoškolsky vzdělaní respondenti a ženy,“ uvádí k výsledkům agentura.

Co se týče mužů, plných 60%  považuje zbraň za užitečný nástroj obrany zdraví, rodiny a majetku: „Větší benevolentnost i náklonnost ke zbraním vyjadřují muži. Častěji zbrojní průkaz vlastní nebo o jeho pořízení alespoň uvažují. Šest mužů z deseti si také myslí, že je v České republice užitečné mít zbraň z bezpečnostních důvodů, a to především na sebeobranu, na ochranu svého zdraví, zdraví své rodiny i majetku,“ komentuje výsledek agentura.

Podle výzkumné agentury se oslovení domnívají, že pořídit si zbrojní průkaz je v České republice spíše snadné než naopak. Mírně převažuje i benevolentnější přístup k získání zbrojního průkazu, to znamená, že respondenti se spíše kloní k názoru, že zbrojní průkaz by měl dostat každý, kdo o něj požádá a složí příslušné zkoušky (43 %). Téměř polovina se také domnívá, že z držení zbraně civilní osobou nepramení nebezpečí, pokud má osoba požadovaný výcvik, shrnuje interpretaci výsledků agentura.

(ire)