Pondělí, 23. května, 2022

Chcete skončit s EET? Musíte zrušit provozovnu v elektronické aplikaci nebo zneplatnit certifikát

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Finanční správa vydala instrukci pro poplatníky, kteří dosud plnili nařízenou povinnost hlásit státu příjem hotovosti on-line, avšak tato povinnost jim zaniká. Jde o ty, kteří končí s podnikáním nebo s přijímáním plateb, na které se vztahuje EET. Dotyční musí zrušit provozovnu v elektronické aplikaci nebo zneplatnit certifikát na portálu finanční správy. Pokud poplatník dále eviduje tržby, které nespadají do EET, nikomu to hlásit nemusí.

Podle vyjádření finanční správy nemá daňový poplatník žádnou povinnost oznamovat, že nepřijímá tržby evidované v EET. „V prvé řadě uvádíme, že není povinností poplatníka oznamovat správci daně skutečnost, že nepřijímá evidované tržby,“ upozorňuje finanční správa.

Hlásí čeští poplatníci státu tržby, které hlásit nemusí?

Z dalšího doporučení pak vyplývá, že někteří poplatníci vůbec princip EET nepochopili a pro finanční správu elektronicky zřejmě evidují veškeré svoje tržby, aniž ze zákona musí. Kromě vyjmenovaných druhů tržeb ale v zákonech žádná taková povinnost není: „Rovněž není nutné informovat správce daně o tom, že poplatník nad rámec svých povinností  – např. ve snaze získat celkový přehled o přijímaných platbách – eviduje platby, které nesplňují náležitosti evidované tržby,“ uvádí na svém webu pro EET finanční správa.

Podle dalšího vysvětlení finanční správy je jedinou povinností, kterou v souvislosti se zánikem povinnosti EET stanoví zákon, oznámení změny údajů o provozovnách.  Tím se rozumí mimo jiné též oznámení skutečnosti, že daná provozovna již není provozovnou ve smyslu zákona o evidenci tržeb, to znamená, že v ní nedochází k přijímání tržeb podléhajících evidenci tržeb. „V takové situaci je nezbytné přistoupit ke zrušení provozovny, ve které docházelo k přijímání evidovaných tržeb, a to formou změny stavu dané provozovny v aplikaci Elektronická evidence tržeb na Daňovém portálu z aktivní na zrušenou (v záložce Provozovny po zaškrtnutí příslušné provozovny lze zvolit akci ,Zrušit´),“ uvádí finanční správa.

Podobně musí poplatník reagovat v případě přerušení činnosti: „Pokud by se jednalo pouze o dočasné přerušení podnikání, lze obdobným způsobem nastavit stav provozovny na přerušenou (volba akce ,Přerušit´),“ uvádí finanční správa.

Zrušení přístupu do aplikace znemožní vidět svá data

Pro majitele e-shopů, obchodů, restaurací, koloniálů a vesnických hospod má finanční správa ještě jednu radu: „Pokud již poplatník není povinen zasílat údaje o jím přijímaných tržbách, může přistoupit ke zneplatnění certifikátu. Postup pro zneplatnění certifikátu lze nalézt na webových stránkách www.etrzby.cz v sekci IT/Vývojář >> Certifikační autorita EET >> Nápověda Webové aplikace CA EET nebo je možné využít informace zveřejněné na stránce http://epodpora.mfcr.cz/ zvolením záložky EET – Certifikáty >> rozkliknutím okruhu Jak zneplatnit pokladní certifikát,“ popisuje postup, jak zneplatnit certifikát finanční správa.

Dále je podle finanční správy možné zrušit i přístup do aplikace Elektronická evidence tržeb, a to přes záložku Uživatelé. „V detailu daného uživatele v části Přihlašovací údaje se vyplní datum v položce Ukončení přístupu (toto datum udává poslední den, kdy je uživateli umožněn přístup do aplikace).“

Před následky tohoto kroku finanční správa ovšem varuje: „Poplatník by však měl při zvažování, zda k tomuto kroku přistoupí, zohlednit skutečnost, že úplným zrušením přístupu do aplikace Elektronická evidence tržeb ztratí možnost nahlížení na data, která do systému Finanční správy doposud zasílal,“ upozorňují správci daní.

Ústavní soud zrušil EET u plateb kartami

Povinnost evidovat tržby on-line prostřednictvím EET zaniká například těm, kteří přijímají platby platební kartou a bezhotovostní platby. Takoví obchodníci mohou stornovat v aplikaci finanční správy svoji provozovnu s EET.

Povinnost EET u platebních karet zrušil svým nálezem Ústavní soud. „Účelem zákona je lepší dohledatelnost hotovostních i jim obdobných plateb. To se může týkat zejména těch forem, kdy platba nemá (resp. nemusí mít) žádnou stopu v elektronické podobě. Uvedené však neplatí pro platby uskutečněné bezhotovostním převodem, k němuž dává příkaz zákazník jednak prostřednictvím provozovatele systému platebních karet či své banky, a jednak prostřednictvím obchodníka, který je poplatníkem a který má tržbu v souladu s nyní posuzovaným zákonem zaevidovat. Ústavní soud proto přistoupil ke zrušení § 5 písm. b) zákona, neboť tržby plynoucí z bezhotovostních převodů jsou poměrně dobře dohledatelné a není tedy dostatečně silný a legitimní zájem státu na jejich plošné evidenci,“ uvedl loni v prosinci v nálezu Ústavní soud.

Dalším důsledkem nálezu je odložení 3. a 4. vln EET, do kterých se už letos měly po obchodnících a majitelích restaurací zapojit zbylé profese.O nálezu Ústavního soudu Česká justice podrobně informovala.

Irena Válová

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY