Středa, 3. března, 2021

Memorandum: S vhodnou rekvalifikací odsouzených bude pomáhat Úřad práce

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Vězeňská služba a Probační a mediační služba v úterý podepsaly s Úřadem práce ČR memoranda ohledně rekvalifikace vězňů a lidí vykonávajících alternativní tresty. Uzavřením dohod strany stvrdily společnou snahu o zvýšení zaměstnanosti odsouzených po odpykání jejich trestů. Podle ministra spravedlnosti Roberta Pelikána (ANO) má tento krok odsouzeným poskytnout šanci začít nový život.

Intenzivnější tok informací mezi složkami ministerstva a úřadem práce povede podle ministra k tomu, že Vězeňská služba bude mít přehled o tom, jaké profese jsou na trhu práce zrovna potřeba. Bezpečnostní sbor tak bude moci vězně cíleně připravovat na to, aby po propuštění vykonávali právě tato zaměstnání.

„Odsouzeným jsme sice v minulosti vždycky nabízeli nějaké možnosti rekvalifikace, ale dělalo se to spíš podle toho, co v těch věznicích náhodou bylo v nabídce – bez ohledu na to, jaká byla situace na trhu práce a co tam třeba bylo za chtěné, ceněné profese,“ vysvětlil dosavadní praxi ve věznicích Pelikán.

„Nebudeme nabízet rekvalifikace na věci, o kterých víme, že o ně na trhu práce nikdo nestojí. Budeme nabízet to, co je žádané. Ale pak bude samozřejmě na tom vězni, aby si vybral,“ doplnil ministr s tím, že stát musí i u vězňů respektovat jejich právo na volbu povolání a nemůže jim vnutit konkrétní profesi.

„Co více si za ministerstvo práce a sociálních věcí přát než to, aby lidé takto konkrétně dostali druhou šanci a měli opravdu reálnou možnost pro to, aby se z výkonu trestu vrátili a začlenili se zpátky do společnosti. Myslím, že to bude benefit pro nás pro všechny,“ dodala ministryně práce Jaroslava Němcová (ANO).

První podepsané memorandum se týká zajišťování rekvalifikace odsouzených po dobu výkonu trestu, druhé naučení či obnovení pracovních návyků u lidí, kteří si pod dohledem probačních úředníků odpykávají alternativní trest – tedy například domácí vězení.

Memorandum o rekvalifikaci vězňů má platit po dobu trvání Koncepce vězeňství, tedy do konce roku 2025. Dohodu s probačními úředníky podepsal úřad práce na dobu neurčitou. Obě memoranda mohou smluvní strany jednostranně ukončit bez udání důvodu.

V českých věznicích aktuálně pracuje pro veřejné i soukromé subjekty 8895 vězňů, což představuje 60,6 procenta z nich. Odsouzené se nyní ve výkonu trestu daří více zaměstnávat vzhledem k obecnému nedostatku pracovních sil i vzhledem k tomu, že náklady zaměstnavatele na pracujícího vězně jsou výrazně nižší než u běžných zaměstnanců. Problematičtější je však zaměstnávání propuštěných vězňů – řadě zaměstnavatelů totiž vadí jejich záznam v rejstříku trestů.

(čtk)

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY