Neděle, 3. července, 2022

ÚS: Úkolem justice není doplňovat a napravovat případné nedostatky odborného posudku

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Krajský soud v Brně musí znovu řešit žalobu dívky, která trpí závažným onemocněním a žádala o zvýšení příspěvku na péči. Podle dnešního nálezu Ústavního soudu (ÚS) není úkolem justice doplňovat a napravovat případné nedostatky odborného posudku. Má vyjádření lékařů při jejich soudním přezkoumávání jen právně posoudit, případně z nich vyvodit závěry. V novém řízení má dívka teoreticky možnost zpětně vysoudit vyšší příspěvek za roky 2012 a 2013.

Dívka narozená v roce 2005 trpí vrozeným nervosvalovým onemocněním – spinální muskulární atrofií druhého typu. Od dětství je upoutaná na invalidní vozík a potřebuje stálou péči. Zákon o sociálních službách umožňuje přiznat příspěvek odstupňovaný ve čtyřech hladinách podle míry závislosti.

Stupeň se určuje na základě schopnosti zvládat deset základních životních potřeb. V případě dívky se spor týkal hodnocení schopnosti orientace a zejména komunikace.

Dívka zastoupená matkou v roce 2012 požádala o zvýšení příspěvku. Tehdy byla zařazená do třetího stupně, což je těžká závislost, a pobírala 11.000 korun měsíčně. Po složitém sporu dosáhla s platností od roku 2014 zvýšení o 3000 korun.

Pro předchozí dva roky však Krajský soud v Brně žalobě dívky nevyhověl. „Vyšel přitom ze závěrů Nejvyššího správního soudu o tom, že pokud stěžovatelka zvládala školní docházku, při níž je nepochybně orientace a komunikace předpokladem úspěšného zvládnutí učení, není možné se ztotožnit s názorem, že stěžovatelka ve srovnání se svými vrstevníky zcela nezvládala uvedené životní potřeby,“ popsala mluvčí ÚS Miroslava Sedláčková.

Nález zde.

Podle ústavních soudců ovšem posudkový lékař, posudková komise a později ani soud nijak nezkoumali, zda dívka v daném období má či nemá schopnost používat běžné komunikační prostředky úměrné jejímu věku.

„Předmětné posudky se vůbec nezabývaly otázkou, jestli je stěžovatelka schopna používat mobilní telefon nebo notebook, a to buď standardním způsobem, nebo s určitým zjednodušeným ovládáním například pomocí hlasu. Tento závěr, který se objevuje až v rozhodnutí NSS, je tak ničím neodůvodněnou spekulací,“ uvedla Sedláčková s odkazem na znění nálezu ÚS.

(čtk)

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY