Slovensko neplánuje úpravu postup žalob ohledně evidence u StB

Premiér v demisi Andrej Babiš Foto: Facebook

Slovenské ministerstvo spravedlnosti neplánuje upravit postup při žalobách ohledně oprávněnosti evidence osob v archivních dokumentech někdejší komunistické tajné policie StB. Uvedl to mluvčí ministerstva Peter Bubla. Po odmítnutí žaloby podané nynějším českým premiérem v demisi Andrejem Babišem, které již nabylo právní moci, není zřejmé, kterou instituci na Slovensku by měli žalovat lidé požadující, aby evidence jejich osoby v seznamech spolupracovníků StB byla označena za neoprávněnou.

„Aktuálně neuvažujeme o změně úpravy v této věci. Spíše to zatím ponecháváme na soudní praxi,“ uvedl Bubla.

Slovenský ústavní soud loni změnil dřívější praxi obecných soudů, že žalovanou stranou může být slovenský Ústav paměti národa (ÚPN), který čelil i žalobě Babiše. Podle ústavního soudu odpovědnost ÚPN za neoprávněnou evidenci osob v dokumentech StB nevznikla tím, že ústav svazky spravuje, ani tím, že tyto dokumenty na základě příslušného zákona zveřejnil. I z tohoto důvodu ústavní soud zrušil dřívější pravomocná rozhodnutí bratislavského krajského i nejvyššího soudu, že Babiš byl v dokumentech StB jako její agent evidován neoprávněně.

Bratislavský krajský soud pak letos v lednu v obnoveném líčení a v souladu s verdiktem ústavního soudu Babišovu žalobu zamítl. Mluvčí soudu Pavol Adamčiak sdělil, že verdikt byl ve středu elektronicky doručen stranám sporu a dnes nabyl právní moci. Vůči verdiktu nelze použít řádný opravný prostředek.

Slovenský ústavní soud neuvedl, kdo by ve zmiňovaných sporech měl být žalovanou stranou. Ve zdůvodnění verdiktu napsal, že vyřešení otázky způsobu poskytování efektivní ochrany osobám, jež se domáhají určení neoprávněnosti evidence v dokumentech StB, přenechává obecným soudům nebo parlamentu. Ústavní soud to odůvodnil tím, že není oprávněn zabývat se otázkami mimo rámec podané ústavní stížnosti, kterou ve sporu s Babišem podal ÚPN.

Babiš v reakci na nejnovější rozhodnutí bratislavského krajského soudu uvedl, že hodlá připravit novou žalobu, ve které si tentokrát místo na ÚPN bude stěžovat na slovenské ministerstvo vnitra nebo na slovenský stát.

Slovenský ministr vnitra Robert Kaliňák ve středu novinářům řekl, že jeho úřad je připraven čelit případné Babišově žalobě. Zároveň ale tvrdil, že ministerstvo vnitra by žalováno být nemělo. Soudy se podle něj budou muset vypořádat s otázkou, kdo je nástupnickou organizací StB.

Právník Pavol Poláček, který zastupoval ÚPN ve sporu s Babišem, dříve naopak tvrdil, že podobně jako v České republice by i na Slovensku žalovanou stranou ve zmiňovaných sporech mělo být ministerstvo vnitra.

Před zahájením činnosti ÚPN v roce 2003 slovenské soudy u sporů týkajících se ochrany osobnosti kvůli evidenci v dokumentech StB připouštěly žaloby proti slovenské tajné službě SIS. Obecné soudy podobně jako v případě ÚPN tehdy vycházely z toho, že odpovědným je ten, kdo archivní svazky po StB spravuje.

(čtk)