Vnitro poptává 40 tisíc párů bot. Nabídky chce šifrovat a ošetřit autorství

Pracovní obuv policistů Foto: policista.cz

Veřejnou zakázku na dodávku celkem dvaceti tisíc párů bot vysokých a dvaceti tisíc párů bot nízkých vyhlásilo minulý týden ministerstvo vnitra pro Policii ČR. Odhad ceny dodávky celkem 40 000 párů bot činí 127 milionů korun včetně DPH. Vnitro žádá účastníky soutěže, aby posílali pouze šifrované nabídky, měli k botám vypořádána autorská práva a zaručili neměnné vlastnosti po dobu pěti let.

Boty by podle dokumentace z policejního prezidia měly být dodávány průběžně od letošního roku až do listopadu 2020, kdy rámcová smlouva na dodávku bot pro policisty skončí.

Šifrovanou nabídku musí zájemce o zakázku předložit elektronicky do 18. dubna 2018 do 08,15 hodin. Pro šifrování musí použít šifrovací klíč, který je součástí dokumentace k zakázce: „Šifrování nabídky – zadavatel požaduje, aby nabídka byla šifrována pomocí veřejného klíče zadavatele (certifikát pro šifrování), který je ke stažení u ZD k tomuto zadávacímu řízení na adrese https://nen.nipez.cz/profil/MVCR . V případě zašifrování jiným certifikátem bude na nabídku dodavatele pohlíženo, jako by nebyla podána,“ uvádí se v zadání.

Kromě ceny za jeden pár musí zájemce doručit v termínu zakázky rovněž vzorek a u nabízených  bot zaručit, že nezmění požadované vlastnosti po dobu pěti let – například v průběhu skladování. Záruční lhůta pak má být standardní dva roky. Vzorky budou po dobu běhu zakázky přijímány denně v konkrétním čase až do poslední minuty soutěže, jak vyplývá z instrukcí pro zájemce.

Ne botám, kde váznou autorská práva

Účastník soutěže musí mít také ošetřená autorská práva k botám: „Účastník nepředloží zboží, na kterém váznou autorská či jiná práva duševního vlastnictví třetích osob. Rizika spojená s porušením autorských práv a dalších práv duševního vlastnictví nese účastník,“ uvádí se v zadání soutěže.

Jak dále plyne ze zadání, v průběhu soutěže se mohou účastníci seznámit s „referenčními vzorky“, což umožní sama policie dne 5. března 2018.  Tyto „referenční boty“ si zájemci o dodávku pro policii budou moci vyfotografovat nebo dokonce nafilmovat: „V průběhu lhůty pro podání nabídek pro podrobnější specifikaci výrobků bude dodavatelům umožněno prohlédnutí, přeměření, vyfotografování a nafilmování referenčních vzorků požadovaného výrobku, a to na adrese: SLZ PP Svojšice, okr. Kolín,“ uvádí se v zadání soutěže včetně kontaktu na toto místo. Prohlížet a filmovat boty bude možné v předmětný den dopoledne od 09,00 do 12,00 hodin.

Text nabídky pouze v češtině

Jen první část zadávací dokumentace  obsahující instrukce pro dodavatele, požadované parametry bot, způsobu dodání, způsobu přihlášení se do soutěže, kvalifikace atd.má 46 stran textu.  Text nabídky a jejího příslušenství včetně prokazování kvalifikace musí být předložen v češtině s výjimkou dokumentu kvalifikaci ve slovenštině a latině: „Doklad ve slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce lze předložit bez překladu.“

Přísná pravidla jako u vyšetřovacího spisu má i forma a úprava textu nabídky:  „Nabídka musí být napsána čitelně, bez vsuvek mezi řádky, korekcí, výmazů nebo přepisů, kromě oprav chyb, které musí být v takovém případě účastníkem parafovány. Jednotlivé listy nabídky včetně všech dokladů zadavatel doporučuje očíslovat vzestupnou nepřerušovanou číselnou řadou,“ instruuje zájemce o zakázku zadavatel.

Počet policistů je v současnosti 40 000, ministr vnitra vlády ČSSD, ANO11 a KDU-ČSL Milan Chovanec představil loni koncepci policie do roku 2020, podle které by se měl počet policistů zvýšit o další čtyři tisíce do roku 2019. Rozhodla o tom loni v červnu předchozí vláda. O koncepci rozvoje policie Česká justice podrobně informovala.

Irena Válová