Exekutorská komora má nové vedení, prezidentem je Plášil

Prezident Exekutorské komory Vladimír Plášil. Foto: EK ČR

Po dnešním řádném sněmu má Exekutorská komora nové vedení. Tvoří jej tři dosavadní členové prezídia – dosavadní viceprezident Vladimír Plášil, Jan Mlynarčík a Martin Tunkl, „Ženský prvek“ v prezídiu bude reprezentovat Vendula Flajšhansová a Jitka Wolfová. Nejvíce hlasů získal Jan Mlynarčík – 88. Prezidentem zvolilo prezídium na svém prvním jednání Plášila, viceprezidentem na další tři roky bude Mlynarčík.

Dosavadní prezidentka Pavla Fučíková již nekandidovala. Nová exekutorská reprezentace bude muset ustát stále trvající tlak na odmě­ny a další sešněrování exekutorské činnosti nadbytečnou regula­cí.

Nový prezident EK ČR Plášil

Důsledky snížení tarifu se teprve budou projevovat, ale už nyní je vidět při výběrových řízeních a zvyšujícím se počtu rezignací snižující se zájem o funkci soudního exekutora. V poslední době se navíc objevují snahy o to, že si mnoho státních institucí bude vy­máhat pohledávky vlastními silami, případně Celní správou, čímž exekutoři přicházejí o značnou část zakázek.

Prezidium by se rovněž mělo především zaměřit na okruhy tzv. další činnosti nebo na úhradu nákladů bezvýsledných exekucí. A pochopitelně, zcela zásadní bude i pro zklidnění situace uvnitř stavu definitivní vyřešení otázky teritoriality exekutorů a odměňování exekutorů.

Dušan Šrámek