NSS zřejmě vrátí soudkyni Králové talár, pro dočasné zproštění již nejsou podmínky

Soudkyně Králová u Nejvyššího správního soudu Foto: ČJ

Zatímco Obvodní soud pro Prahu 1, kde působí soudkyně Helena Králová, nebude zatím v souvislosti se středečním rozhodnutím kárného senátu přijímat žádná opatření, Nejvyšší správní soud (NSS) pravděpodobně soudkyni vrátí do taláru. „Budeme jistě muset tu situaci řešit. Pro dočasné zproštění již zřejmě nejsou dány podmínky,“ reagoval na dotaz České justice předseda kárného senátu Karel Šimka.

Kárný senát NSS ve středu Králové na rok snížil plat o 15 procent za pochybení v kauze údajného zneužití Vojenského zpravodajství. Nevyhověl tak ministru spravedlnosti Robertu Pelikánovi (ANO), který požadoval odvolání z funkce. Královou ministr také dočasně zprostil taláru.

Ačkoliv na soudkyni míří ještě kárná žaloba od předsedy Městského soudu v Praze Libora Vávry, podle dřívějšího vyjádření NSS to k prodlužování zbavení funkce soudce nestačí. „Během víkendu situaci promyslíme z procesních hledisek a pravděpodobně začátkem příštího týdne učiníme příslušné kroky,“ uvedl předseda kárného senátu Karel Šimka.

Že kárný senát považuje žalobu Vávry za méně závažnou, vyplývá z rozhodnutí o námitce Králové k dočasnému zproštění funkce. Zatímco Pelikánova obvinění NSS považoval za závažná, Vávrova žaloba by na dočasné zproštění z funkce zřejmě nestačila.

Předseda MS v Praze v kárné žalobě klade Králové za vinu, že v případu tzv. poslaneckých trafik v kauze Nagyová s pol. vyhověla námitce obhajoby o nepoužitelnosti odposlechů pro nezákonnost jejich pořízení, aby pak – poté, co si měla uvědomit význam rozhodnutí i jeho právní dopady – vzala svá slova zpět a měla mluvčí soudu sdělit zjevně nepravdivou informaci. „(…)  i kdyby kárně obviněná soudkyně vskutku zaviněně jednala tak, jak je kárným navrhovatelem tvrzeno, by s velkou pravděpodobností nemohlo jít o kárné provinění, u něhož by adekvátním kárným opatřením bylo odvolání kárně obviněné z funkce soudce. S nikoli nevýznamnou pravděpodobností však nemusí vůbec jít o kárné provinění, nýbrž o běžné pochybení soudkyně při vedení řízení, které může, ale také nemusí mít procesní důsledky a jež může být, pokud by takové důsledky mělo, napraveno v dalším postupu trestního řízení. Samo o sobě by tedy kárným navrhovatelem tvrzené jednání v žádném případě nemohlo být dostatečným důvodem k dočasnému zproštění JUDr. Heleny Králové výkonu funkce soudkyně“, zhodnotili kárnou žalobu soudci už 8. ledna tohoto roku.

Stručně řečeno, středečním rozhodnutím NSS, kterým uložil Králové finanční trest, odpadl důvod pro dočasné zproštění výkonu funkce soudce, které je opatřením procesním, přijímaným ve výjimečných případech, v nichž jsou soudci kárně žalováni s návrhem zbavení funkce definitivně.

Domovský soud Králové zatím žádné kroky k návratu Králové do funkce činit nehodlá. „Obvodní soud pro Prahu 1 respektuje rozhodnutí kárného senátu a vyčká písemného odůvodnění tohoto rozhodnutí. Ohledně dočasného zproštění výkonu funkce soudce JUDr. Heleny Králové se zatím nic nemění,“ uvedla mluvčí Pavla Hájková. „Obvodní soud pro Prahu 1 nebude zatím přijímat žádná opatření, neboť rozhodnutím kárného senátu ze dne 7. 3. 2018 není dotčeno rozhodnutí pana ministra spravedlnosti o dočasném zproštění výkonu funkce soudce JUDr. Heleny Králové,“ vysvětlila.

(epa, čtk)