Unie státních zástupců chce po vzoru soudců prosadit emeritní státní zástupce v záloze

Prezident Unie státních zástupc Jan Lata, ministr spravedlnosti Robert Pelikán a nejvyšší státní zástupceí žalobce Pavel Zeman Foto: Psp

Institut emeritního funkcionáře – státního zástupce hodlá po soudcích prosazovat také profesní spolek státních zástupců Unie státních zástupců.  Unie to oznámila už v pátek 16. března 2018. Požadavek na zřízení emeritního funkcionáře vznesla jako první Soudcovská unie na svém posledním zasedání loni v říjnu, kde navrhla zavedení emeritních soudců.

Úmysl zavést emeritní státní zástupce přijalo usnesením shromáždění zástupců sekcí, které je vrcholným orgánem Unie státních zástupců: „Unie státních zástupců podporuje institut emeritního soudce prosazovaný Soudcovskou unií a podporuje zřízení institutu emeritního státního zástupce,“ uvádí se v jednom ze dvou bodů přijatého usnesení.

Znamená to, že funkce státního zástupce by se měla stát doživotní funkcí ve formě vysloužilého státního zástupce „v záloze“, který je v případě potřeby povoláván ze zálohy do aktivní činnosti. Takový úmysl představila na svém vrcholném jednání loni v říjnu Soudcovská unie, na kterou Unie státních zástupců odkazuje.

Podle předsedkyně Soudcovské unie Daniely Zemanové  zavedení emeritních soudců přispělo ke zlepšení fungování soudů, protože by soudce mimo aktivní službu bylo možné povolat zpět do činné služby v případě, že by to soudnictví potřebovalo, tedy jako náhradu za dlouhodobě neobsazené senáty, soudkyně na mateřské dovolené nebo dlouhodobě nemocné soudce: „Tu práci si musí rozdělit ostatní oddělení a to opravdu prodlužuje řízení. Institut emeritního soudce by znamenal nenavyšovat počet soudců, ale povolávat je zpět do aktivní služby jen na určitou dobu,“ uvedla tehdy Zemanová. Česká justice o vrcholném jednání v Ostravě podrobně informovala.

Státní zástupci podpořili vyšší platy administrativy

Kromě zavedení emeritních státních zástupců kopíruje Unie státních zástupců Soudcovskou unii rovněž v požadavku na zvýšení platů administrativních pracovníků státního zastupitelství, jejichž platové poměry jsou dlouhodobě špatné.

Unie státních zástupců proto podporuje úsilí administrativy za zvýšení platů: „Unie státních zástupců vyjadřuje podporu administrativním zaměstnancům státního zastupitelství, reprezentovaným pracovníky z obvodu Městského státního zastupitelství v Praze, v jejich úsilí za zvýšení platů. Práce zaměstnanců administrativy má významný vliv na řádné fungování soustavy státního zastupitelství a její náročnost neustále stoupá, přesto není finanční ohodnocení uspokojivé. Tento stav dlouhodobě personálně destabilizuje administrativu státních zastupitelství a ve svém důsledku může ohrozit naplňování úkolů veřejné žaloby,“ uvádí se v druhém ze dvou bodů usnesení vrcholného jednání Unie státních zástupců.

Platy administrativních pracovníků kritizovala loni rovněž Soudcovská unie, když je přirovnala k platům pokladních ze supermarketům. Podle Zemanové mají administrativní pracovníci soudů velmi odborné a zodpovědné zaměstnání, přesto pobírají plat srovnatelný s pokladními v supermarketu. Považuje to za neodpovídající a nedůstojné,“ informovala již dříve Česká justice. „Za těchto podmínek mají soudy velké problémy získat kvalitní pracovníky,“ uvedla prezidentka Soudcovské unie Daniela Zemanová. Dříve podle ní na tuto problematiku upozorňovaly hlavně soudy ve velkých městech, ale aktuálně jsou stížnosti slyšet prakticky ze všech soudů. „Pokud máte nedostatečně obsazenou soudní kancelář, tak to samozřejmě vede i k prodloužení délky řízení,“ řekla Zemanová už loni v říjnu. Od té doby se platy pokladních v supermarketech zvýšily.

Unie státních zástupců je stejně jako Soudcovská unie stavovský spolek, který sdružuje státní zástupce na základě dobrovolného členství. Prezidentem Unie státních zástupců je státní zástupce z Nejvyššího státního zastupitelství Jan Lata. Prezident svolává nejvyšší orgán, kterým je shromáždění zástupců sekcí, nejméně jednou do roka.

(ire)