Bradáčovou na akci doprovázeli policisté v civilu. Má policejní ochranu?

Lenka Bradáčová na přednášce Foto: Red Button

Vrchní státní zástupkyně v Praze Lenka Bradáčová dostala pravděpodobně policejní ochranu. Na čtvrteční akci v Městské knihovně v Praze, kde přednášela veřejnosti o důvěře v justici, ji totiž doprovázeli minimálně tři policisté v civilu.

Lenka Bradáčová dostala na akci přímo dotaz, který se týkal její ochrany, přičemž se tváří v tvář jednomu z ochránců, který v té chvíli seděl naproti ni, odpovědi s úsměvem vyhnula. Uvedla, že to není na jejím rozhodnutí a musí věřit tem, kteří jsou k tomu povoláni. Policejní prezidium odmítlo přidělení policejní ochrany Bradáčové potvrdit. „Policie České republiky z taktických důvodů nikdy nesděluje informace, komu a za jakých okolností je poskytována policejní ochrana,“ reagovala mluvčí policejního prezidia Ivana Nguyenová. Otázku České justice pak Bradáčová nechala bez odpovědi.

Na rozdíl od zvláštní ochrany nebo institutu utajeného svědka, které jsou určeny pro vymezený okruh osob, lze krátkodobou ochranu poskytnout kterékoliv osobě, které hrozí závažné riziko.
Formy krátkodobé ochrany stanoví taxativně zákon. Jedná se o možnost poskytování fyzické ochrany, dočasnou změnu pobytu osoby, použití zabezpečovací techniky nebo poradensko-preventivní činnost.
Krátkodobou ochranu lze poskytnout jen se souhlasem ohrožené osoby, opatření zpravidla  zasahují do základních práv a svobod chráněné osoby. Po chráněné osobě je stejně jako v případě zvláštní ochrany, vyžadováno dodržování dohodnutých pravidel o podmínkách poskytování krátkodobé ochrany.
Posouzení důvodů pro poskytování krátkodobé ochrany provádí specialisté služby kriminální policie a vyšetřování krajského ředitelství PČR.

(pd)