Europoslanci budou dnes diskutovat o „ekologickém“ balíčku. Hlasovat se bude ve středu

Dlouho očekávaný balíček několika nařízení upravujících odpadové hospodářství, recyklaci výrobků a autobaterií, skládkování a obalové hospodářství budou dnes projednávat europoslanci na plenárním zasedání ve Štrasburku. Hlasovat by se mělo ve středu. Na konečnou podobu čeká i ministerstvo životního prostředí, které podle nich bude upravovat národní legislativu.

Pět bodů dnešního plenárního zasedání evropského parlamentu ve Štrasburku se bude věnovat oblastem, které jsou souhrnně označovány za „enviromentální balíček“. Jedná se o kompromisní návrh, který byl schválen trialogem, kde u jednoho stolu sedí vyjednavači Evropského parlamentu, Evropské komise a členských zemí EU. K tomuto druhu jednání se přistupuje v okamžiku, kdy nelze dosáhnout kompromisu standardním legislativním procesem. Vzhledem k povaze tohoto druhu vyjednávání, jsou všechny návrhy vzešlé z trialogu kompromisem.

Podle europoslance Pavla Poce je tento kompromis velice dobrým výsledkem, protože jde o velice složitou a provázanou problematiku.Většina zásadních bodů, především rozumné a závazné cíle, zůstala zachována. Jsem velmi rád, že ČR dlouhodobě usilovala v Radě o přijetí dostatečně efektivního balíčku. Zpravodajka sociálně demokratické frakce Simona Bonafè odvedla skvělou práci,“ řekl v březnovém rozhovoru Poc, který je členem výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI), který výsledky trialogu projednával jako garanční výbor. Další český člen výboru Stanislav Polčák upozorňuje na to, že bude muset být změněna řada zákonů upravujících oblasti o nichž se bude ve středu hlasovat.

Jako první by na řadu měly přijít směrnice o vozidlech s ukončenou životností, směrnice o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech a směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních. Cílem tohoto návrhu je, aby se členské státy soustředily na řádný sběr údajů a jejich předávání Komisi. Komise by měla ve spolupráci s národními statistickými úřady vytvořit společnou metodiku pro sběr, organizaci a zpracování údajů s cílem zajistit srovnatelnost kvalitních údajů. Místopředseda EP Pavel Telička navrhl, aby EU by sledovala, jak jsou tyto materiály mimo její území zpracovány a recyklovány. „Pozornost je třeba věnovat i nelegálnímu vývozu těchto surovin do třetích zemí, což je především otázkou prosazování stávajících právních předpisů. Návrh právních předpisů týkajících se odpadů, který předkládá Komise, neposkytuje prostor pro řešení těchto otázek. Komise by se nicméně měla touto problematikou zabývat při přezkumu nařízení o přepravě odpadů a související legislativy s cílem zabránit vývozu mimo EU a soustředit se na provádění a prosazování stávajících právních předpisů,“ uvedl ve svém pozměňovacím návrhu Telička.

Další projednávanou směrnicí bude ta o obalech a obalových odpadech. „Současný lineární model vývoje, který lze shrnout slovy „vzít, vyrobit, spotřebovat a vyhodit“, již začíná ukazovat známky toho, že dosahuje svých limitů. Naše planeta se otepluje a využívané zdroje, na nichž závisíme, se stávají čím dál vzácnějšími. Pokud by nebyla přijata strukturální opatření, poptávka světového hospodářství po surovinách by se během následujících 15 let mohla zvýšit o více než 50 %. Abychom tento trend zvrátili, musíme přijmout oběhový model vývoje, který udržuje materiály a jejich hodnotu v oběhu v hospodářském systému, dokud to je možné, tak, že optimalizuje integrovaný odpadový cyklus s cílem efektivního využívání zdrojů,“ píše se ve vysvětlujícím prohlášení k materiálu.

Simona BONAFE – 8th Parliamentary term

Za základ považuje zpravodajka Simona Bonafè hierarchii způsobů nakládání s odpady a usiluje o to pozměnit návrh Komise zejména s ohledem na předcházení vzniku odpadu a jeho převádění nazpět do výrobního procesu. Aby se množství odpadu snížilo, je nezbytné zahájit přímo u zdroje inovace výrobních procesů a základních obchodních modelů oběhového hospodářství.

Podle odhadů Eurostatu bylo v Evropě v roce 2013 vyprodukováno více než 79.368 milionů tun obalového odpadu, což je zhruba o 500.000 tun více než v roce 2012. Míra recyklace byla 65,3 %, což představovalo mírné zvýšení oproti roku 2012, a pouhé tři členské státy nedosáhly 50 %. Pro několik následujících let se očekává, že množství obalů uváděných na trh bude nadále narůstat.

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit

Jiří Reichl

O tématu jsme psali:

Obce musí mluvit do nové podoby zákonů o odpadech, míní Havelka z odpadové asociace 

Ambiciózním cílům EU v odpadovém hospodářství se budeme muset přizpůsobit 

Jednotná definice komunálního odpadu v celé EU je historickým úspěchem, říká k dohodě o… 13.3.2018

Polčák: Výbor EP ENVI odhlasoval výsledek trialogu odpadové legislativy. Výsledná podoba by mohla být… 27.2.2018

Europarlament odhlasoval “zelenější” energetiku. Jak zvedali ruku Češi? 18.1.2018

Den starostů SMO ČR: Odpady, voda a energetika a jak s nimi v budoucnu… 27.2.2018

Obecní útrata za odpady: od 21 Kč po 3 321 Kč za osobu ročně 9.11.2017

Beneš (SOVAK): Zákaz využití kalů v zemědělství od 2020 nenařizuje Brusel, ale naši legislativci 27.2.2018

Provoz chráněné dílny komplikují udání a neustálé kontroly 21.11.2017

Známe plán výzev na dotace pro životní prostředí na rok 2018 29.9.2017