Pátek, 18. června, 2021

Nejvyšší soud nebude s vyhlašováním rozsudků obesílat účastníky, vyhlášení by trvalo roky

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Nejvyšší soud (NS) připravil nový způsob veřejného elektronického vyhlašování rozsudků. S informací ale nebude obesílat všechny osoby, protože by se vyhlášení protáhlo na měsíce, až na roky. Předseda NS Pavel Šámal požádal ministerstvo spravedlnosti o rychlé zpracování nové úpravy. Právník Zdeněk Koudelka trvá na tom, že jde o pokračování neústavní praxe.

Předseda Nejvyššího soudu Pavel Šámal tak učinil na konci semináře pořádaného ústavně-právním výborem Sněmovny ke změně trestního řádu a k novému trestnému činu maření spravedlnosti. Přítomné poslance i zástupce ministerstva spravedlnosti Šámal informoval o stavu věci: „Ústavní soud ve svém nálezu zkritizoval nevyhlašování rozsudků tak, jak by si představoval. Nejvyššímu soudu tak nastal problém s vyhlašováním rozsudků, je to velký problém,“ připustil předseda Nejvyššího soudu Pavel Šámal.

O nálezu Ústavního soudu, podle kterého má Nejvyšší soud rozsudek vyhlásit veřejně a obeslat účastníky řízení a informovat je o termínu vyhlášení, Česká justice již dříve informovala. Obchodní kolegium a občanskoprávní kolegium dosud rozhoduje neveřejně a rozsudky doručuje v písemné podobě.

Podle slov Pavla Šámala už Nejvyšší soud připravil elektronický způsob vyhlašování, kterým se sjednotí praxe Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu.

Josef Baxa: Praxe NSS nebyla napadena

Jak dále vyplynulo z jeho vyjádření před poslanci a účastníky semináře z řad soudců, advokátů a státních zástupců, jde o stovky až tisíce rozsudků ročně a kdyby se měly obesílat, muselo by se doručovat všem osobám, včetně těch, které nejsou v řízení zastoupeny. „Vyhlášení by se protáhlo o měsíce až o roky,“ uvedl doslova Šámal k tomu, proč Nejvyšší soud přebírá praxi Nejvyššího správního soudu.

K tomu přítomný předseda Nejvyššího správního soudu Josef Baxa podotkl: „Naše praxe je jednoznačná, letitá a nikdy nebyla zpochybněna nebo napadena,“ uvedl předseda Nejvyššího správního soudu.

Tuto praxi však ve svých komentářích zpochybnil ústavní právník, advokát a akademik Zdeněk Koudelka: „Nejvyšší správní soud sice vyhlašuje rozsudky zveřejněním výroku na úřední desce, ale bez toho, aby o tom uvědomil účastníky a bez odůvodnění,“ napsal.

Zdeněk Koudelka: Praxe obou soudů bude neústavní

Podle slov Šámala je nový způsob vyhlašování v souladu s judikaturou Evropského soudu pro lidská práva.

S tím však Koudelka nesouhlasí: „Evropský soud pro lidská práva vždy říkal, že rozsudky z  dovolacího řízení nemusí být podle úmluvy o základních právech vyhlašovány veřejně, ale státy mohou přijmout jinou úpravu. Tedy rozhodující je vnitrostátní úprava a naše ústava hovoří jasně o povinném veřejném vyhlášení,“ uvedl k tomu.
Podle advokáta Evropský soud pro lidská práva otázka vyhlašování rozsudků naším Nejvyšším soudem „z hlediska mezinárodního práva pouze nezajímá“.

Nesprávná je podle jeho názoru i příprava předmětné zákonné úpravy o zveřejňování na elektronické úřední desce. „Povinnost veřejného vyhlášení je dána ústavou, obyčejný zákon ji změnit nemůže. A jak řekl Ústavní soud, tato povinnost je bezvýjimečná. Proto je tedy i neústavní praxe Nejvyššího správního soudu, kterou se zřejmě Nejvyšší soud inspiruje. Vada je především v tom, že  Nejvyšší správní soud neinformuje účastníky o tom, že rozsudek vyhlásil na úřední desce. Sice to umožňuje soudní řád správní, ale jak jsem již uvedl, obyčejný zákon nemůže změnit ústavu,“ uvedl Koudelka pro Českou justici.

Irena Válová

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY