Novela opět vrací předkládání znaleckých posudků v civilním řízení před rok 2012

Reprofoto: ČT

Předkládání posudků stranami v řízení před civilním soudem má být znovu podmíněno souhlasem všech účastníků řízení. Zákon se tak vrací zpět před rok 2012 a Česká republika přejímá německou úpravu, uvádí k tomu důvodová zpráva. Dosavadní přístup zdražoval, prodlužoval řízení, vytvářel mnoho rozdílných posudků, čemuž nyní ministerstvo činí přítrž. Vládní návrh novely občanského soudního řádu, který se v minulém volebním období nepodařilo prosadit, byl opět poslán k projednání do poslanecké sněmovny.

Předmětná novela občanského soudního řádu je navázaná na nový zákon o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech a na nový zákon o soudních tlumočnících a soudních překladatelích, které už jsou předložené v poslanecké sněmovně. Česká justice o změnových zákonech již informovala v minulém volebním období.

Významná změna

Významná se má promítnout v novém § 127a občanského soudního řádu. Ten má vypadat takto: „Jestliže znalecký posudek předložený účastníkem řízení má všechny zákonem požadované náležitosti a obsahuje doložku znalce o tom, že si je vědom následků vědomě nepravdivého znaleckého posudku, a pokud s tím všichni účastníci řízení souhlasí, postupuje se při provádění tohoto důkazu stejně, jako by se jednalo o znalecký posudek vyžádaný soudem. Soud umožní znalci, kterého některá ze stran požádala o znalecký posudek, nahlédnout do spisu nebo mu jinak umožní seznámit se s informacemi potřebnými pro vypracování znaleckého posudku.“.

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit

Irena Válová