Pondělí, 29. listopadu, 2021

Policie si v případu soudce Elischera měla nezákonně opatřit protokoly o hlasování soudců

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Policie a státní zastupitelství při vyšetřování případu soudce Vrchního soudu v Praze (VS) Ivana Elischera zásadním způsobem porušily nezávislost moci soudní. Vyplývá to ze stanoviska jeho obhájkyně Lucie Kýčkové, která po prostudování spisu přišla na závažné skutečnosti. Policisté totiž měli podle Kýčkové opakovaně získávat informace o hlasování členů soudního senátu, jemuž soudce Elischer předsedal.

„Při studiu trestního spisu jsme zjistili, že policejní orgán NCOZ (Národní centrála proti organizovanému zločinu, pozn. redakce) v rámci sledování kanceláře chodil ke klientovi jak domů, manipuloval tam s věcmi, ale hlavně pravidelně tam sjížděli pracovní PC klienta. Obhajoba by byla schopna v režimu práva tolerovat ono sledování, ale policejní orgán NCOZ při těchto krocích z PC, který má klient na pracovním stole umístěn, vytáhl i několik protokolů o hlasování v trestních věcech, jimž klient předsedal“, sdělila České justici Kýčková.

Porady soudního senátu jsou přitom ze zákona tajné, včetně hlasování jednotlivých členů a tyto informace jsou přístupné jen v zákonem přesně vymezených případech. Na fakt, že informace o poradách a hlasování soudního senátu jsou tajné a policie k nim nemá mít přístup, opakovaně veřejně poukázal v reakci na policejní vyšetřování soudce Elischera předseda VS v Praze Jaroslav Bureš.

Už takový postup policejního orgánu by pravděpodobně znamenal závažné porušení zákona. Podle Kýčkové však ze spisu vyplývají ještě závažnější skutečnosti. „Tyto protokoly o hlasování následně policista Kupčík vyhodnocoval a konstatoval průběh hlasování členů senátů, přičemž toto jeho vyhodnocení je opět založeno ve spisovém materiálu této trestní věci. Je zarážející, že jeden výtisk tohoto vyhodnocení obdržel i státní zástupce Městského státního zastupitelství v Praze, tedy subjekt, který je ze zákona povolán k tomu, aby strážil zákonnost celého postupu v přípravném řízení.
A právě i na základě tohoto vyhodnocení pak policie přistoupila k trestnímu stíhání klienta“, uvedla pro Českou justici Kýčková. Ta upozorňuje i na to, že tyto informace jsou nyní přístupné i dalším osobám, které mají přístup do spisu, tedy dalším obviněným, jejich obhájcům a případně i znalcům.

Že policie nemá ze zákona na takové informace právo a už vůbec ne je vyhodnocovat a používat v trestním řízení, potvrdili České justici i oslovení právníci. O stanovisko bylo požádáno i dozorové Městské státní zastupitelství v Praze, které dosud neodpovědělo.

Předseda VS v Praze Jaroslav Bureš České justici zopakoval své stanovisko, že policie nemá mít přístup k protokolům o hlasování soudců. Zároveň sdělil, že vyčká na žádost policie o zbavení mlčenlivosti soudců a své stanovisko pak zpracuje s vědomím toho, že se jedná o závažný precedent pro celou justici.

Petr Dimun

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY