Sobota, 18. září, 2021

Soudce Vladimír Polák: Určité procento dětí má rodiče psychopaty a nebudou mít šťastné dětství

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Stát by neměl ingerovat do rodiny. Soudy by měly učit rodiče dohodnout se. Znamená to odstranit nevědomost a neochotu. Teprve po selhání má nastoupit autoritativní rozhodnutí. Zkušenost z Cochemské praxe naznačuje, že jen 5% psychopatů na rodičovském sporu dál trvá. „Určitému procentu dětí není pomoci. Dítě s rodiči psychopaty prostě nebude mít šťastné dětství,“ místopředseda Okresního soud v Novém Jičíně a propagátor Cochemské metody Vladimír Polák.

Mimořádnou pozornost si získal svým výkladem o praxi Cochemské metody, jak ji v rodinných věcech aplikuje Okresní soud v Novém Jičíně místopředseda soudu Vladimír Polák v rámci workshopu Pražského právnického jara s názvem Právní konflikt v rodině. O akci Česká justice už informovala.

Děti mimo manželství stát nezajímají

Podle soudce Poláka existují různé důvody, proč se svéprávní rodiče dětí objeví u soudu. Jak vyplynulo z jeho výkladu, hned první důvod je pokrytecký:  Stát nařizuje přítomnost rodičů dětí u soudu zákonnou úpravou poměrů dítěte při rozvodu. Jenže polovina dětí se v České republice rodí v mimomanželském vztahu, takže pro tyto rodiče dětí taková povinnost neplatí: „Celá jedna polovina dětí stát nezajímá,“ upozornil soudce Vladimír Polák.

Dalším důvodem přítomnosti rodičů u soudu je fakt, že nevědí, jak upravit poměry, jak určit výživné, jak upravit péči o dítě. A třetím důvodem je skutečnost, že se dohodnout nechtějí. U Okresního soudu v Novém Jičíně k tlaku na dohodu používají Cochemskou metodu, kdy na dohodě spolupracují všechny profese: soudci, pracovníci sociálně-právní ochrany, psychologové. Z výkladu soudce  Vladimíra Poláka vyplynulo, že pro úspěch dohody rodičů je nutné zaujetí, vůle, trpělivost, profesionalita a také neutralita všech okolo, kteří na dohodě participují.

Jiný soudní rok, soudce bez taláru a bez síně

Podle slov Vladimíra Poláka 17 procent rozvádějících se rodičů tak přichází před soud s dohodou. Ostatní pod dohledem OSPOdu projdou sociálně – právním poradenstvím a ukáže se, že důvodem nedohody byla často pouhá neinformovanost a nevědomost, protože rodiče vůbec netušili, o čem a jak se mají dohodnout. Podle zkušenosti soudce Poláka z této skupiny 40% manželů uzavře dohodu.

Pro zbylou množinu rodičů má Okresní soud v Novém Jičíně připravený „jiný soudní rok“: „Žádný talár, žádné procesní pravidla, vše se odehrává mimo soudní síň,“ popsal soudce Polák vyjednávání s oběma rodiči, které vede sám soudce. „V této fázi dalších 20% rodičů dokáže převzít odpovědnost a uzavřít dohodu,“ vysvětlil.

Pokud podle něho dohodu neuzavřou, doporučí jim soud odbornou pomoc „jako určitý mocenský nátlak“. Současně do tří týdnů nařídí jednání. „Mezitím se odehraje pokus o deeskalaci konfliktu prostřednictvím tří schůzek s pracovníky sociálně-právní ochrany. Dalších 17 procent se dohodne,“ řekl k této fází soudce Polák.

Dohoda má být dohodou navždy

Nyní zbývá pět procent a těchto pět procent rodičů propadne celou metodou až k nedohodě: Podle soudce Vladimíra Poláka jsou to lidé, kteří z nějakého záhadného důvodu chtějí na všechno razítko soudu a jsou to psychopati. „Určitému procentu dětí není pomoci. Dítě, které má rodiče psychopaty, prostě nebude mít šťastné dětství. Otázka je, zda chráníme rodinu nebo dítě. Pokud by převážila ochrana dítěte, tak bychom dítě z takové rodiny okamžitě vzali,“ uvedl Vladimír Polák.

Podle jeho slov je síla Cochemovy metody především v tom, že všechny instituce vystupují neutrálně a zastávají nulovou hypotézu. Znamená to, že oba rodiče považují za kompetentní  a takové, které stejnou měrou chtějí to nejlepší pro svoje dítě.  Metoda vede podle soudce k utnutí eskalace konfliktu a jejím cílem není dohoda ad hoc. „Každý šikovný soudce dokáže zmanipulovat rodiče do dohody. My ale chceme dohodu navždy,“ uvedl soudce s tím, že proto existuje rodičovský plán.

Posudek, který rodič je větší blázen

Důkaz o tom, že část rozvádějících se rodičů není psychicky v pořádku pak demonstroval psychiatr a kněz Maxmilián Kašparů, který je rovněž soudním znalcem ve věcech rodinných: „Dávno je pryč doba, kdy jsem byl žádán o posudek na afinitu dítěte. Dnes jsem žádán o posudek o tom, který z rodičů je větší blázen. Na dítě se také předkládá jedenáct posudků. Ve hře rodičů kdo z koho je třeba odchytit, kde to začalo,“ uvedl.

Podle jeho slov rychlé společenské změny dopadají na každé dítě. „Moderní doba překonala vzdálenosti, ale nevytvořila blízkost,“ upozornil renomovaný psychiatr, pedagog, filozof, kněz a spisovatel.

Irena Válová

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY