Čarodějnický proces, hodnotí Samková pokutu za proklínání tureckého velvyslance

Klára Samková je česká advokátka se specializací na občanské a rodinné právo, obchodní právo, ústavní právo a lidská práva Foto: Facebook

Česká advokátní komora (ČAK) uložila advokátce Kláře Samkové pokutu ve výši 25.000 korun za její veřejný projev, při němž proklela tureckého velvyslance. Samková to dnes napsala na svém facebookovém profilu. Informaci potvrdila mluvčí komory Iva Chaloupková. Dodala, že advokátka se proti kárnému rozhodnutí na místě odvolala, takže není pravomocné.

Před kárným senátem České advokátní komory v Brně se konalo se Samkovou kárné řízení, které se týkalo jejího veřejného projevu z roku 2016 před tureckou ambasádou. Kárný žalobce advokátku vinil, že porušila povinnosti advokáta dané jí zákonem o advokacii a stavovskými předpisy, zejména etickým kodexem. „Kárný senát dospěl k závěru, že advokátka Samková se kárného provinění dopustila, neboť způsob, jakým na veřejnosti projevila své osobní názory, byl v rozporu s její zákonnou a stavovskou povinností všeobecně poctivým, čestným a slušným chováním přispívat k důstojnosti a vážnosti advokátního stavu,“ sdělila České justici tisková mluvčí ČAK Iva Chaloupková.

Samková na rozhodnutí reagovala tak, že „upřímně pogratulovala ČAK k zahájení novodobých čarodějnických procesů“. „Podle mého názoru z celého řízení vyplynula ještě jedna věc: tureckého velvyslance se bojí i Česká advokátní komora… jak smutné,“ napsala na sociální síti.

V projevu, který zazněl 7. června 2016, Samková na adresu velvyslance Ahmeta Bigaliho uvedla: „Proklínám vás, proklínám vás, proklínám vás. Umřete dřív, než zplodíte syny, a umřete beze cti.“

Samková už jednou čelila možnému kárnému řízení kvůli svým vyjádřením, a to po projevu na půdě Poslanecké sněmovny z loňského května, kdy na konferenci Máme se bát islámu? přirovnala toto náboženství k nacismu, což vyprovokovalo tureckého velvyslance k odchodu z konference. Komora však nakonec ke kárnému řízení nepřistoupila. „Jednání advokátky nepřekročilo meze stanovené advokátům Etickým kodexem. Šlo o vyjádření politického názoru, při kterém nikoho neurazila,“ vysvětlila tehdy Chaloupková.
Velvyslanec po semináři označil vyjádření Samkové za urážku islámu a vyzval k jejímu vyšetřování. Policie však později věc odložila s tím, že výroky byly v mezích svobody projevu.

Po vyhlášení rozhodnutí se kárně obviněná advokátka na místě odvolala, žalobce si lhůtu k vyjádření ponechal. Rozhodnutí tedy není pravomocné, kárné řízení bude pokračovat před odvolacím kárným senátem ČAK.
Advokátka se poté případně může obrátit ještě na soud. Samková své vyjádření před ambasádou obhajuje mimo jiné tím, že zvolila takový způsob komunikace, jaký odpovídá kulturnímu vzorci příjemce komunikace, tedy tureckého velvyslance.

(čtk, sr)