Komunisté navrhují plošný zákon o bezplatné právní pomoci včetně zastoupení před soudy

Zástupci KSČM na tiskové konferenci Foto: KSČM

Plošný zákon o právní pomoci na náklady státu včetně ustanovení zástupce pro jednání před všemi soudy navrhli tři poslanci KSČM. O ustanovení právního zástupce na náklady státu by měl rozhodovat soud, jehož rozhodnutím zaplatí náklady advokáta ministerstvo spravedlnosti. Žadatel o pomoc by prokázal majetkové poměry, při jejich změně by právní zastoupení doplatil. Nově by se právní pomoc hrazená státem měla vztahovat i na rozhodčí řízení.

Návrh „zákona o právní pomoci“ předkládají poslanci KSČM Stanislav Grospič, Hana Aulická Jírovcová a Pavel Kováčik. K samotnému návrhu vypracovali poslanci provázané novely všech souvisejících zákonů, kterých by se nový zákon dotkl: trestního řádu, občanského soudního řádu, zákona o Ústavním soudu, správního řádu, zákona o advokacii a zákona o rozhodčím řízení.

Nejednotná úprava a široká úvaha

Poslanci svůj návrh opírají o právo dané Ústavou a Listinou, které zakotvují právo na právní pomoc „v řízení před soudy, jinými státními orgány či orgány veřejné správy, a to od počátku řízení“. Podle čl. 40 odst. 3 věty třetí Listiny základních práv a svobod zákon stanoví, ve kterých případech má v trestním řízení obviněný právo na bezplatnou pomoc obhájce.

Podle poslanců je současná právní úprava roztříštěná a bezzubá: „Platná právní úprava poskytování bezplatné právní pomoci v zásadě umožňuje a je též v praxi realizována. Platná právní úprava je však roztříštěná, ne vždy jednotná a ve svých důsledcích poskytuje orgánům, které mají rozhodovat o poskytnutí bezplatné právní pomoci (obhajoby) neúměrně široké uvážení,“ vysvětlují v úvodu důvodové zprávy komunisté a jmenují řady smluv a zákonů, podle kterých se za různých okolností bezplatná právní pomoc realizuje.

Bezplatnou právní pomoc nyní podle zákona poskytuje nyní Česká advokátní komora formou právních porad. Této úpravě předcházel spor o to, zda právní pomoc mohou poskytovat také studenti nebo neziskové organizace bez advokátní zkoušky a zápisu v seznamu advokátů.
K tomu převážilo negativní stanovisko, neboť takové osoby nenesou za právní pomoc nebo zastoupení před soudem zákonnou odpovědnost. Podobnou právní pomoc rovněž poskytuje Exekutorská komora.

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit

Irena Válová