Spolky na ochranu kulturních památek uspěly s žalobou na plán revitalizace Václavského náměstí

Vizualizace revitalizace Václavského náměstí Foto: web Cigler Marani Architects

Rozhodnutí o povolení revitalizovat Václavské náměstí neplatí. Městský soud v Praze dnes v neveřejném jednání zrušil rozhodnutí Magistrátu hlavního města Prahy, kterým bylo potvrzeno rozhodnutí o umístění stavby „Revitalizace spodní části Václavského náměstí úsek Na Příkopě – Vodičkova“. Město už přitom počátkem února zahájilo přípravné práce.

Více pítek, více zeleně a základna pro umísťování vánočního stromu. Takový byl plán na revitalizaci „Václaváku“. Ta ale jen tak nezačne.
Městský soud dnes rozhodoval o žalobě spolků zaměřených na ochranu kulturních památek a územní rozvoj. Žalobci namítali pouze procesní pochybení spočívající v odepření účasti dotčených osob v řízení.
Soud, který je v správním soudnictví limitován rozsahem žalobních námitek, shledal, že v průběhu řízení o odvolání proti územnímu rozhodnutí skutečně došlo k procesnímu pochybení, které mohlo mít vliv na zákonnost napadeného rozhodnutí ve věci samé.

Tehdejší ministr kultury Daniel Herman (KDU-ČSL) totiž přezkoumal a zrušil stanovisko památkářů ohledně umístění nájezdových ramp ve zkráceném přezkumném řízení. „Pochybení spočívalo v tom, že ve fázi odvolacího řízení bylo přezkoumáno a zrušeno závazné stanovisko Ministerstva kultury v tzv. zkráceném přezkumném řízení, tj. bez toho, aby se k tomu mohli vyjádřit všichni účastníci odvolacího řízení (dotčené osoby),“ uvedla předsedkyně senátu Viera Horčicová.

V dalším řízení před správními orgány, které se vrací do odvolací fáze, musí být podle soudu v součinnosti s ministrem kultury provedeno řádné přezkumné řízení závazného stanoviska ministerstva tak, aby nedošlo ke zkrácení práv dotčených osob. „Zatím jsme se s tím rozhodnutím neměli možnost detailně seznámit. Zkoumáme ho a zjišťujeme, jak to ovlivní další práce. Já ale předpokládám, že město využije všech zákonných prostředků, aby to rozhodnutí zvrátilo. Je to ale krásný příklad toho, jak je obtížné něco zrekonstruovat či postavit. Ten projekt je vysoutěžen od roku 2005 a teprve v tomto roce se nám podařilo získat veškerá povoleni. Pak ale přijde soudní rozhodnuti, ze ministerstvo kultury udělalo někde procesní chybu a cely projekt se opět zkomplikuje,“ reagovala na dotaz České justice primátorka Adriana Krnáčová (ANO).

O opravě Václavského náměstí mluví představitelé Prahy několik let. Společnost Cigler Marani Architects vypracovala v roce 2005 projekt pro celé náměstí, kterou nově upravila. Václavské náměstí je dlouhé 682 metrů a přibližně 60 metrů široké. Původně se jmenovalo Koňský trh a bylo zřízeno dekretem Karla IV. V 19. století bylo nejprve přejmenováno na Svatováclavské náměstí, posléze na Václavské.
Úprava poloviny náměstí by měla stát asi 150 milionů korun, hotová bude přibližně za rok od vydání všech povolení. Projekt Jakuba Ciglera čeká na své uskutečněníjiž 12 let.

(epa)