Spory rodičů o děti jsou podle Šabatové vyhrocenější než dřív

Veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová Foto: ochrance.cz

Spory rodičů o svěření dětí do péče jsou podle ombudsmanky Anny Šabatové vyhrocenější a tvrdší než dřív, děti jimi silně trpí. Celkově zaznamenala v uplynulých dvou letech nárůst podnětů z oblasti ochrany práv dětí asi o čtvrtinu. Týkají se například nečinnosti úřadů, odebírání dětí před vyčerpáním jiných možností, ale také pěstounské péče, třeba rozdělování sourozenců.

Úřady ale podle Šabatové většinou s Kanceláří veřejného ochránce práv spolupracují, mají vůli zlepšovat svou práci a napravovat nedostatky. Jen sedmnáctkrát ombudsmanka sama musela navrhovat opatření k nápravě a ve dvou případech musela vyrozumět nadřízený orgán.

Kancelář zaznamenala třeba případy předčasného odebrání dítěte z péče rodičů, aniž orgány sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) využily všechny možnosti sociální práce s rodinou. Je podle ní také důležité po odebrání umožnit rodině, aby své problémy vyřešila a mohla děti znovu vzít k sobě.

„To je velmi traumatizující situace, rodiče bývají v šoku, často nevědí, co mají dělat, a je povinností OSPOD jim vysvětlit, že to nejsou nevratné kroky, že to je krok na ochranu dítěte, že pořád je s nimi počítáno a že jim nějaká služba může pomoci řešit problémy, které vedly k odnětí dětí,“ řekla dnes novinářům Šabatová.

Bytová a sociální situace sice sama o sobě nemůže být důvodem k odebrání dítěte, avšak právě sociální situace rodiny na sebe často nabaluje další problémy, upozornila Šabatová. Poukázala na potřebu přijetí zákona o sociálním bydlení a zajištění dostatku sociálních služeb pro rodiče.

K řešeným podnětům patří podle Šabatové nečinnost OSPOD, nerespektování práv dítěte, třeba nezjišťování jejich názoru, případně třeba nezajištění odborné pomoci. Problémy v pěstounské péči se týkají například kontaktu dětí s biologickými rodiči, ale nejenom s nimi. Na ombudsmanku se obrátil také třináctiletý chlapec, stěžoval si na nedostatečný kontakt s bratrem umístěným do jiné pěstounské rodiny.

Vyhrocené spory rodičů o péči podle Šabatové dotčené děti silně zatěžují. OSPOD může například zprostředkovat mimosoudní dohodu, doporučit či nařídit odbornou poradenskou pomoc, třeba rodinnou terapii a mediaci. Dohoda rodičů má přednost před soudním rozhodováním, zdůraznila Šabatová.

(čtk)