Stát musí zajistit obhájce mladistvým až do 21 let, plnoletí nepůjdou ve vazbě mezi dospělé

Vazební věznice v Litoměřicích Ilustrační foto: vscr

Česká republika musí podle požadavku EU rozšířit katalog práv kriminální mládeže a mládeže ve vazbě. Mladistvým bude například poskytnuta státem nutná obhajoba až do jejich 21 let věku, pokud trestní řízení začalo před osmnáctinami mladistvého a pokud je dotyčný „zranitelný“. Pokud dosáhne mladistvý plnoletosti ve vazbě, nebude převeden na celu mezi dospělé. Implementace směrnice musí být provedena do června 2019.

Směrnice se týká i dětí zatčených na základě evropského zatýkacího rozkazu. Legislativní opatření se dotkne zejména zákona 218/2003 o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů. V menší míře pak zákona č. 293/1993 Sb. o výkonu vazby.

Jak vyplývá z návrhu, zcela přepsáno a rozšířeno bude ustanovení § 42 předmětného zákona. Podle návrhu bude nově nutné mladistvého poučit o:  a) etapách trestního řízení a úloze orgánů činných podle tohoto zákona během těchto etap, b) právu zákonného zástupce nebo opatrovníka mladistvého být poučen o právech, která mladistvému náleží, c) právu zákonného zástupce nebo opatrovníka mladistvého zúčastnit se těch úkonů, kterých se může podle zákona zúčastnit mladistvý, d) ochraně jeho soukromí v trestním řízení a e) nutnosti konat hlavní líčení a veřejné zasedání v jeho přítomnosti, nejde-li o řízení proti uprchlému.

Rovněž bude muset být mladistvý poučen o tom, že vzetí do vazby přichází na řadu až ve chvíli, kdy není možno účelu dosáhnout jinak a o podmínkách odklonů v trestním řízení.

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit

(ire)