Zaměstnanců soudů placených z rozpočtu je téměř 10 tisíc

Budova plzeňského krajského soudu Foto: archiv

Ministerstva, úřady a jejich příspěvkové organizace zaměstnávají letos 453.400 lidí, což je proti loňskému roku nárůst o zhruba 8000. Nejvíce je učitelů, a to 167.000. Nepedagogických pracovníků ve školství je zhruba 64.000. Následují příslušníci ozbrojených složek jako jsou policie, vězeňská služba nebo celníci, kterých je 55.000. Vojáků je necelých 25.000. Vyplývá to z informační brožury ministerstva financí Státní rozpočet v kostce, jejímž cílem je přiblížit problematiku státního rozpočtu široké veřejnosti.

Jde o počet míst, na která mají jednotlivá ministerstva v rozpočtu vyčleněny peníze. Všechna místa ale nemusí být obsazena. Například v případě ministerstva školství se proti loňskému roku podle publikace počet rozpočtovaných míst zvýšil o 6132. V případě ministerstva spravedlnosti nebo ministerstva vnitra je to zhruba o 600. Naopak pokles míst meziročně zaznamenaly Úřad vlády nebo ministerstvo zemědělství.

Na platy by přitom z letošního rozpočtu bez peněz z EU mělo jít včetně příslušenství zhruba 251,4 miliardy korun, tedy 18 procent všech výdajů.

MF v publikaci také uvádí, že by letos ke konci roku státní dluh mohl být mírně vyšší než loni. „V roce 2017 dosáhla výše státního dluhu 1624,7 miliardy korun (32,2 procenta HDP). V roce 2018 je odhadovaná výše 31,4 procenta HDP, tj. maximálně na úrovni 1663,9 miliardy Kč,“ uvádí brožura.

Publikace také v rámci příjmů rozpočtu upozorňuje, že v rámci aktuálního srovnání zemí OECD na základě dat z roku 2016 má Česká republika druhé nejvyšší odvody ze strany zaměstnavatele na sociální a zdravotní zabezpečení, a to 34 procent. Vyšší odvody, 36,6 procenta, má jen Francie.

Informační brožura popisuje hlavní funkce státního rozpočtu, jeho charakteristiky, proces jeho přípravy a přináší konkrétní informace k rozpočtu na letošní rok. Představuje českou verzi „Rozpočtu pro občany“ (Citizens Budget), jehož publikování doporučuje řada mezinárodních organizací jako je Světová banka, OECD nebo International Budget Partnership.

Na letošní rok je schválen rozpočet se schodkem 50 miliard korun. Celkové výdaje rozpočtu by měly činit 1,3364 bilionu korun a příjmy 1,314 bilionu Kč. MF dále v materiálu uvádí, že podle střednědobých výdajových rámců by měl schodek rozpočtu být 50 miliard korun i v dalších letech.

Struktura zaměstnanců organizačních složek státu a příspěvkových organizací v roce 2018:

Počet Podíl
Pedagogové 166.999 36,8 %
Nepedagogičtí pracovníci 63.784 14,1 %
Ostatní zaměstnanci organizačních složek státu 59.280 13,1 %
Příslušníci ozbrojených sil* 54.924 12,1 %
Vojáci 24.603 5,4 %
Zaměstnanci Generálního finančního ředitelství 16.300 3,6 %
Ostatní zaměstnanci příspěvkových organizací 14.789 3,3 %
Zaměstnanci Úřadu práce 12.171 2,7 %
Zaměstnanci soudů 9969 2,2 %
Příslušníci Hasičského záchranného sboru 9793 2,2 %
Zaměstnanci ČSSZ 8844 2 %
Zaměstnanci Vězeňské služby 4489 1 %
Zaměstnanci katastrálních úřadů 4587 1 %
Státní zástupci a odvození ústavní činitelé (MF, ÚOOÚ, ČSÚ, ERÚ, ÚOHS) 1390 0,3 %
Zaměstnanci státních zastupitelství 1510 0,3 %
CELKEM 453.431

* Policie, celníci, Vězeňská služba, GIBS

Zdroj: Státní rozpočet v kostce, MF