Jak čas mění nejvyšší soudy? Odpoví konference s mezinárodní účastí

Nejvyšší soud ČR Foto: Wikipedia

Nejvyšší soudy České republiky a Slovenské republiky společně uspořádají ve dnech 5. až 7. listopadu 2018 u příležitosti vzpomínky stoletého výročí zřízení Nejvyššího soudu republiky československé mezinárodní konferenci na téma „Nejvyšší soudy v měnící se době“. Nejvyšší soud nově vzniklé společné republiky byl zřízen zákonem č. 5/1918, který vydal dne 2. listopadu 1918 tehdejší Národní výbor československý. O dva dny později vyšel tento zákon ve sbírce zákonů. Právě proto se rozhodly oba nejvyšší soudy uspořádat společnou konferenci v listopadu, téměř na den přesně po sto letech.
Cílem konference bude zejména otázka postavení nejvyšších soudů v minulosti a v dnešní moderní Evropě. Retrospektivní pohled může prozradit mnohé o předpokládaném budoucím vývoji institucí na vrcholu obecné justice. Tradičně konzervativní přístupy je nutné citlivě skloubit s měnící se společenskou realitou. Očekávána je věcná debata o tom, jak se na takové společenské změny daří reagovat nejvyšším soudům nejen ve střední Evropě, ale napříč celou Evropskou unií.

Mezi hlavními řečníky konference budou mj. Lord Jonatan Mance, místopředseda Nejvyššího soudu Spojeného království, Jean-Claude WiWinius, předseda Nejvyššího a Ústavního soudu Lucemburska, Pavel Šámal, předseda Nejvyššího soudu České republiky, Péter Darák, předseda maďarské Kúrie, Marek Safjan, bývalý předseda Ústavního soudu Polska, od roku 2009 soudce Soudního dvora Evropské unie, Daniel Šváby, bývalý soudce Ústavního soudu Slovenska, od roku 2009 soudce Soudního dvora Evropské unie, Jan Passer, český soudce Tribunálu Soudního dvora Evropské unie, Michal Bobek, generální advokát Soudního dvora unie, místopředsedkyně Nejvyššího soudu Rakouska Elisabeth Lovrek anebo ředitel Ústavu státu a práva Slovenské akademie věd Jozef Vozár.

Konference již provozuje také své vlastní webové stránky, které lze nalézt na adrese www.conference2018.eu. Tyto stránky obsahují podrobný program konference, kompletní seznam řečníků i s fotografiemi a řadu dalších podrobností k této významné mezinárodní akci.

(red)