Farský rozporuje zákonnost statisíců exekucí, podle Komory iniciativa dlužníkům neulehčí

Poslanec Jan Farský Foto: STAN

Poslanec ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Jan Farský (STAN) obesílá všechny exekuční soudy s upozorněním, že jsou povinni zastavit i bez návrhu exekuce, pokud na počátku dluhu byly smlouvy s rozhodčí doložkou. „Protože tady v minulosti soudy rozhodly, že pokud je špatně napsaná rozhodčí doložka, což u mnoha konkrétních firem nastalo, tak je celý exekuční příkaz od začátku neplatný,“ vysvětluje Farský.  Jak ale oponuje prezident Exekutorské komory Vladimír Plášil, nejde o nezákonné pohledávky věřitelů, pouze o vadný exekuční  titul.

Podle kvalifikovaných odhadů je v ČR zhruba 4,7 milionu exekucí. Z toho je podle Farského odhadů až 300 tisíc exekucí nezákonných ve smyslu neplatnosti rozhodčí doložky, jak jej judikoval například  Ústavní soud. Rozhodčí doložka je zvláštní doložka ve smlouvě, která zakládá pravomoc rozhodců k rozhodování případných sporů z této smlouvy vzniklých, a to na místo obecných soudů. Přináší to pro účastníky smlouvy rychlé řešení jejich sporů.

Velký senát Nejvyššího soudu následně dne 10. 7. 2013 judikoval, že byla-li již exekuce v takové situaci nařízena, musí být v každém jejím stádiu pro nepřípustnost zastavena, a to i bez návrhu. To se ale podle farského v praxi neděje. Soudy nemají na tuto agendu kapacitu a dané téma zatím příliš nikoho nezajímá, soudy zastavují exekuce, jen na návrh, což ale 99% dlužníků nepodá. „Rozhodl jsem se tyto exekuce nalézt a zastavit. Oslovil jsem proto všech 86 prvoinstančních soudů s dotazem na spisové značky exekucí, u kterých se z praxe domníváme, že v době uzavírání smluv měly vadnou rozhodčí doložku. Soudy v současné chvíli vypočítávají, jaké by byly náklady personální na vyhledání takových svazků. Z některých soudů už však chodí první výsledky a věříme, že do konce roku se nám podaří pilotně zastavit první tisíce nezákonných exekucí,“ vysvětluje poslanec svou iniciativu. Celkově se podle něj jedná o částku až třiceti miliard korun. Tyto peníze by pak díky zrušení exekucí připadly ostatním věřitelům.

Farského iniciativu nicméně zpochybňuje prezident Exekutorské komory Vladimír Plášil. „K iniciativě  pana poslance je třeba  ovšem dodat, že nejde o nezákonné pohledávky věřitelů, tito mají pouze vadný exekuční titul, kterým je rozhodčí nález. Z valné většiny budou věřitelé v případě zastavení exekuce tedy dlužníka žalovat v klasickém soudním řízení a také tak činí, pokud vím, tentokrát už  s řádným právním zastoupením, tedy včetně dalších nákladů,“ řekl šéf exekutorů České justici.

Exekuce se tedy časem podle Exekutorské komory objeví znovu. „Jde tedy v podstatě o iniciativu, která dlužníkům jejich situaci neulehčí, neboť pokud si někde půjčili, budou muset svůj závazek, byť možná v modifikované výši, zcela určitě zaplatit,“ dodává Plášil, který rovněž zpochybnil odhad počtu nezákonných exekucí, protože z interních statistik Komory takový údaj není k dispozici.

Komora také upozorňuje, že Farským zmiňované případy se týkají vědomě uzavřených a vědomě neplacených závazků, přičemž výjimkou mohou být například smlouvy uzavřené na odcizený občanský průkaz. „Morální hazard těchto dlužníků i plánovanou akci pana poslance tak paradoxně budou platit zčásti všichni daňoví poplatníci. Jediným, byť v řadě případů dočasným vítězem jsou pak někteří advokáti, kteří  v současnosti nabírají tyto dlužníky, jako klienty přes formulářový web a profitují z přiznaných nákladů řízení při zastavení, kdy podávají v podstatě stejné návrhy. Je to obdobné, jako mediálně známé spory o bankovní poplatky. Podle našich informací advokát Petr Němec, který dlužníky ve sporech o rozhodčí doložky zastupuje, pana poslance  Farského dle jeho twitteru ke zmínění iniciativě přímo  inspiroval,“ komentuje iniciativu Plášil.

Dušan Šrámek