Manžel Evropana stejného pohlaví má právo pobývat v EU, rozhodl soud

Manželství osob stejného pohlaví uznává 16 zemí Evropské unie Ilustrační foto

Členské státy Evropské unie musí přiznat právo trvalého pobytu osobě ze třetí země, která uzavřela manželství s občanem Evropské unie stejného pohlaví. Rozhodl o tom dnes Soudní dvůr Evropské unie. Skutečnost, že daný unijní stát homosexuální manželství neuznává, není podle soudu důvodem omezovat svobodu pohybu v rámci EU.

„I když se členské státy mohou podle svého uvážení rozhodnout, zda povolí manželství pro osoby stejného pohlaví, nemohou bránit svobodě pobytu občana unie tím, že jeho manželovi nebo manželce stejného pohlaví se státní příslušností mimo Evropskou unii odmítnou udělit právo trvalého pobytu na svém území,“ uvedl soud v tiskové zprávě.

Unijní soud se sídlem v Lucemburku se zabýval případem Rumuna Relua Adriana Comana, který se v roce 2010 v Bruselu oženil s Američanem Robertem Clabournem Hamiltonem. V roce 2012 pak manželé požádali rumunské úřady o radu, jak požádat o trvalý pobyt pro amerického občana v Rumunsku, které je od roku 2007 členem EU.

Směrnice EU o volném pohybu opravňuje manžela či manželku občana EU, aby svého partnera doprovázeli do jakéhokoli státu unie. Rumunské úřady ovšem Comana informovaly, že jeho manželovi náleží právo pobytu jen v délce tří měsíců, protože v zemi, která neuznává manželství mezi osobami stejného pohlaví, není Američan považován za jeho manžela.

Soudní dvůr EU nicméně rozhodl, že by takový postup narušoval právo občana EU svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států, neboť má právo i na to, aby ho mohl doprovázet jeho manžel nebo manželka. Pojem „manžel nebo manželka“ je přitom podle soudu „z hlediska genderu neutrální, takže může zahrnovat i manžela nebo manželku… stejného pohlaví“.

Členské země EU tak mají podle unijního soudu povinnost uznat homosexuální manželství pro účely přiznání práva pobytu. „Tato povinnost neznamená pro daný členský stát nutnost upravit ve vnitrostátním právu institut manželství mezi osobami stejného pohlaví,“ dodal soud.

V případě rumunsko-amerického páru bude nyní muset rozhodnout rumunský ústavní soud. V Rumunsku přestala být homosexualita trestným činem teprve v roce 2000.

Manželství osob stejného pohlaví uznává 16 zemí Evropské unie, další včetně Česka umožňují gayům a lesbám uzavírat takzvaná registrovaná partnerství.

(čtk)