Návrh zákona o manželství homosexuálů byl do sněmovny dodán lobisty

Manželství osob stejného pohlaví uznává 16 zemí Evropské unie Ilustrační foto

Návrh zákona o manželství homosexuálů byl celý sepsán mimo vládu i mimo poslaneckou sněmovnu. Státu byl v plném rozsahu dodán na klíč osobami, které neprošly žádnými volbami a stojí mimo parlament. Lobisté při předání návrhu dokonce předsedovi vlády Andrejovi Babišovi napsali, jak si představují proces předložení: „Rádi bychom návrh předložili jako poslanecký návrh,“ píše Babišovi právnička Adéla Horáková.

Vyplývá to z dokumentů, které se šíří mezi poslanci a úředníky spolu se zněním návrhu a důvodové zprávy. Stát převzal od lobistů návrh, návrhy na změnu souvisejících zákonů, platné znění s vyznačenými změnami i rozsáhlou a propracovanou důvodovou zprávu. Jak vyplývá z dokumentů, které má Česká justice k dispozici, celý proces se neodehrával standardně.

Připomínky ministerstva lobisté zapracovali

Příkladně namísto toho, aby připomínkové místo nebo místo s oprávněným zájmem na nové legislativě poslalo své připomínky ministerstvu, ministerstvo spravedlnosti v tomto případě připomínkovalo lobistický návrh dodaný státu na klíč Horákovou. „Není správné uvádět, že návrh zákona byl sepsán pro MSp na klíč, protože se nejednalo o námi předkládaný návrh, nýbrž o návrh poslanecký. Ministerstvo spravedlnosti se na předložení vůbec nepodílelo,“ ohradila se proti formulaci České justice, že návrh byl dodán na klíč ministerstvu spravedlnosti mluvčí ministerstva Tereza Schejbalová.

Když se předseda vlády Andrej Babiš na začátku června o záležitost zajímal, ministr spravedlnosti Robert Pelikán mu napsal, že do návrhu Horákové ministerstvo zapracovalo své připomínky. „Na návrhu Ministerstvo spravedlnosti s paní JUDr. Adélou Horákovou spolupracovalo. S materiálem jsme tak podrobně seznámeni. Veškeré naše připomínky byly v průběhu přípravy návrhu zapracovány. S návrhem souhlasíme a podporujeme jej,“ uvedl Pelikán v dopisu Babišovi doslova.

Při porovnání rozsáhlého návrhu zákona od Horákové a textu, který čeká v poslanecké sněmovně na projednání, však na první pohled nejsou zjevné žádné rozdíly. Tento návrh zákona, kterým se má zrušit  manželství jako svazek muže a ženy, podpořila na svém posledním jednání vláda ANO11.

Lobisté vystupují jako poslanci

Jak dále vyplývá z předmětných dokumentů souvisejících s předložením zákona, proces je lobisty na plánován a odehrává se zcela v jejich režii:  „Plánovaný proces předkládání je zhruba následující: rádi bychom návrh předložili jako poslanecký návrh s tím, že jeho spolupředkladateli bude co nejvíce poslanců, kteří jej podporují. Aby již ze samotného sněmovního tisku bylo zřejmé, že má návrh velkou podporu napříč politickým spektrem a že se nejedná o projekt jedné strany nebo pravice či levice. Je to otázka lidská, nadstranická. Paní Radka Maxová souhlasila, že bude hlavní překladatelkou návrhu. Z toho máme radost, protože se tématu věnuje již mnoho let a mnoho o něm ví,“ uvádí Horáková v dopisu předsedovi vlády Andreji Babišovi.

To koresponduje s kampaní za zrušení manželství jako svazku muže a ženy a pod názvem manželství zavedení svazku všech lidí respektive každého s každým, pro kterou právnička Adéla Horáková pracuje. „Manželství pro všechny už uzákonilo 26 zemí na pěti kontinentech.  Dohromady v nich žije miliarda lidí. I proto věříme, že nastal čas uzákonit manželství také pro všechny Čechy a Češky. Jsme fér zaštiťuje Koalice za manželství, kterou tvoří organizace Amnesty International, Logos Česká republika, Mezipatra, Prague Pride a PROUD,“ uvádí se na stránkách kampaně Jsme fér.

Lobisté už sehnali 80 hlasů pro homosexuální manželství

V dopisu dále Horáková předsedovi vlády oznamuje, že skupina, kterou zastupuje, zákon v plném rozsahu připravila: „Připravili jsme legislativní návrh (ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti) a v příloze zasíláme samotné znění novely, dále platné znění s vyznačenými změnami a také důvodovou zprávu,“ oznamuje Horáková Babišovi a posílá mu předmětné vytvořené právní dokumenty, které mají změnit poměry v celé zemi.

Rovněž předsedu vlády informuje, kolik poslanců už pro její návrh kampaň získala: „V tuto chvíli máme zhruba 80 hlasů „pro“ z klubů ANO, ČSSD, KSČM, Pirátů, TOP09 a STAN. Což neznamená, že více hlasů nezískáme, jen zatím u mnoho poslanců jejich názor neznáme. Budeme dále aktivně poslance oslovovat,“ popisuje právnička.

Závěrem u Babiše zjišťuje, zda může počítat s jeho záštitou návrhu, zda se také i on sám tane jedním z předkladatelů návrhu na tuto změnu tisíciletých civilizačních zvyklostí: „Také bychom se chtěli zeptat, jestli i Vy sám budete jedním z předkladatelů?“

Jak vyplývá z návrhu předloženého do sněmovny, podpis pod tento dokument nakonec připojilo padesát poslanců. Drtivou převahu mají podporovatelé nového zákona ze stran ANO11, Česká pirátská strana a ČSSD a  po jedné osobě dodala TOP09, STAN a KSČM, tedy tak, jak napsala Horáková Babišovi. Kromě ministra spravedlnosti Roberta Pelikána je předkladatelem zákona také ministryně Karla Šlechtová. Předseda vlády mezi předkladateli zákona není.

Irena Válová