NSS zpětně doplnil databázi o stovky rozhodnutí

Budova Nejvyššího správního soudu Foto: Eva Paseková

Celkem 1 500 rozhodnutí obohatilo již velmi rozsáhlou databázi rozhodnutí na webových stránkách Nejvyššího správního soudu. Jedná se o usnesení o přiznání (či nepřiznání) odkladného účinku ve věcech kasačních stížností a také rozhodnutí týkající se návrhu na vydání předběžného opatření, a to od roku 2003. Na doplnění rozhodnutí se podílely všechny soudní kanceláře, které od února letošního roku prováděly jejich anonymizace, a rozhodnutí byla postupně na webu publikována.

Tato procesní rozhodnutí tak rozšířila databázi rozsudků a usnesení, která jsou v anonymizované podobě veřejnosti zpřístupňována na webu Nejvyššího správního soudu již téměř 13 let.

Na internetových stránkách soudu se již v říjnu 2005 začaly v anonymizované podobě uveřejňovat zejména všechny jeho rozsudky, usnesení rozšířených senátů, usnesení senátů pro rozhodování věcí volebních, věcí politických stran a politických hnutí a pro rozhodování o kompetenčních žalobách, usnesení zvláštního senátu zřízeného podle zákona č. 131/2002 Sb. a dále i všechna usnesení, jimiž se příslušné řízení končí.

Od roku 2010 přibylo i uveřejňování rozhodnutí krajských soudů působících ve správním soudnictví. Všechna rozhodnutí lze vyhledávat fulltextově, podle spisové značky rozhodnutí nebo podle její části, podle data vydání rozhodnutí nebo podle určitého časového úseku, v němž bylo rozhodnutí vydáno, podle oblastí právní úpravy, podle formy rozhodnutí a samozřejmě i kombinací těchto kritérií.

Celkem lze v tuto chvíli na webu www.nssoud.cz, pod odkazem Rozhodovací činnost nalézt více než 123.000 záznamů týkajících se rozhodování Nejvyššího správního soudu a správních úseků krajských soudů.

„Rozhodnutí o odkladném účinku kasační stížnosti, stejně jako rozhodnutí o předběžném opatření mají výrazně individuální charakter a vzpírají se zobecnění. Jejich vydání je opřeno o zkoumání konkrétních okolností posuzovaného případu. Přesto, že nejde o rozhodnutí konečná, často významně ovlivňují zákonem předvídané účinky napadených rozhodnutí krajských soudů i správních orgánů.  Proto je důležité, aby se veřejnost mohla seznámit s důvody, pro něž byl či nebyl přiznán odkladný účinek v dané věci a předvídat tak rozhodnutí soudu v případech podobných nebo naopak odlišných,“ uvedl předseda soudu Josef Baxa a podotkl, že „veřejnost se může v dohledné době ještě těšit na nové technické i vizuální ztvárnění webových stránek soudu a zejména na nový vyhledávací nástroj k lepší orientaci v množství publikovaných rozhodnutí.“

„Otevřenost soudu a aktivní zpřístupňování výsledků rozhodovací činnosti slouží k posilování předvídatelnosti soudního rozhodování, právní jistoty a důvěry v právo a soudní systém,“ dodal Baxa.

(nss, epa)