Příjmy již přiznali všichni soudci, šest z nich dostalo od Šámala výtku

Předseda Nejvyššího soudu Pavel Šámal Foto: Ivan Holas

Oznamovací povinnost podle zákona o střetu zájmů splnili všichni soudci v Česku. Šesti z nich však předseda Nejvyššího soudu Pavel Šámal udělil výtku za opožděná podání. Vyplývá to z konečné bilance oddělení střetu zájmů.

Od 1. září 2017 je Nejvyšší soud v souvislosti s novelou zákona pověřený evidencí oznámení o činnostech, majetku, příjmech, darech a závazcích soudců v Česku. Dohlíží také nad úplností údajů v oznámeních.

Soudci loni v souvislosti s novelou museli podat do 30. listopadu takzvané mimořádné oznámení. Povinnost se týkala všech 3061 soudců evidovaných k 1. září 2017, s výjimkou 11 dočasně zproštěných výkonu funkce. Vyplývá to z dnešní tiskové zprávy Nejvyššího soudu.

Dva soudci zemřeli před uplynutím lhůty pro podání oznámení. Tři soudci s úspěchem požádali o prodloužení lhůty pro podání ze zdravotních důvodů. Po zákonem stanovení lhůtě oznámení podalo 24 soudců, u kterých Šámal individuálně zvažoval možnost udělení výtky.

Šámal zohledňoval především zdravotní důvody, které některým soudcům znemožnily splnit jejich povinnost v požadovaném termínu. Bral ale ohled také na skutečnost, že šlo o historicky první podávaná oznámení. Nakonec výtku udělil šesti soudcům.

Nyní už budou všichni soudci podávat oznámení periodicky ve lhůtách plynoucích ze zákona. Aktuálně by měli do 30. června 2018 podávat k Nejvyššímu soudu informace o peněžitých příjmech, jiných majetkových výhodách a darech v období od 1. září 2017 do 31. prosince 2017.

(čtk, epa)