Vnitro: Cizinci se podílí na polovině organizovaného zločinu

Příslušníci policie Ilustrační foto: Policie ČR

Podíl cizinců na organizovaném zločinu v ČR činí 49 %. Přesun mnoha lidí během současného stěhování národů a jejich povinné přijímání vytvoří živnou půdu pro zločin. Dopad na bezpečnostní situaci bude mít rozhodnutí EU o uvolnění vízového režimu s Ukrajinou, Tureckem, Gruzií a Kosovem. Bezpečnostní složky jsou znepokojeny, zločinci z těchto zemí dostanou volný průchod. Varují také před občany Německa a Nizozemí.

Vyplývá to z dokumentu Koncepce boje proti organizovanému zločinu do roku 2023. Koncepci vydalo ministerstvo vnitra letos v únoru a v květnu byla předložena vládě. Zpráva čítající 119 stran podrobně rozebírá jednotlivé obory a aspekty organizovaného zločinu, proti kterému ČR zasahuje prostřednictvím dvouletek boje proti organizovanému zločinu, zpřísněním trestních zákonů i mezinárodní spoluprací a výukou jazyků.

V závěrech pak vnitro varuje před povinným přijímáním přistěhovalců: „Přesun většího množství osob v rámci současné migrační situace a možné povinné relokace uprchlíků by mohl vést ke vzniku uzavřených komunit, které hrozí být živnou půdou pro zločin, včetně organizovaného zločinu s mezinárodním přesahem. Ve spojení s existencí jazykové, kulturní a etnické bariéry zde potenciálně hrozí výrazné znesnadnění policejní práce v této oblasti. V souvislosti s migrační situací očekáváme nárůst počtu případů padělání cestovních dokladů a vyšší počet případů obchodu s lidmi,“ uvádí se ve Zprávě doslova.

Volný průchod zločinu znepokojuje služby

Podle dalšího ze závěrů může mít významný dopad na současnou situaci také „rozhodnutí Evropské unie o uvolnění vízového režimu s Ukrajinou, Tureckem, Gruzií a Kosovem“. „Tyto kroky české bezpečnostní složky sledují s určitým znepokojením, neboť usnadní pohyb zločinců z těchto zemí do schengenského prostoru. Nicméně je možné konstatovat, že tyto kroky mohou také omezit organizovanou kriminalitu spojenou se získáváním evropských víz občany těchto zemí. Naopak pravděpodobně vzroste poptávka po padělaných dokladech těchto států,“ vysvětluje Zpráva.

Koncepce boje proti organizovanému zločinu  rovněž odkazuje k výzkumu Institutu pro kriminologie a sociální prevenci „založeném na vyjádření několika desítek odborníků na organizovaný zločin v ČR“. Tito experti  stanovují „podíl cizinců na organizované zločinecké aktivitě v ČR na 49 % a podíl žen na 20 %“ . Toto číslo potvrzuje a upřesňuje také Zpráva o vnitřní bezpečnosti za rok 2017: „Poměr Čechů a cizinců v rámci organizovaného zločinu je přes drobné výkyvy v podstatě stejný. V roce 2017 bylo podle odhadu expertů: 48 % cizinců, 52 % Čechů,“ uvádí Zpráva o vnitřní bezpečnosti za loňský rok.

Roste počet vražd v souvislosti s cizinci

Podle Zprávy o vnitřní bezpečnosti 2017 cizinci loni spáchali 8.044 (-46, -0,6 %) trestných činů, tedy 8,5 % objasněných trestných činů. Z celkového počtu 87.168 trestně stíhaných osob se jednalo o 7.708 (+156, +2,1 %) cizinců, což představuje 8,8 % z počtu stíhaných osob. „Lze pozorovat nárůst násilné trestné činnosti páchané cizinci (vraždy, loupeže), který souvisí s dovozem pracovní síly ze zahraničí a vznikem míst nelegálního ubytovávání cizinců,“ uvádí na straně 29 Zpráva o vnitřní bezpečnosti.

Jak uvádí Koncepce boje proti organizovanému zločinu i Zpráva o vnitřní bezpečnosti za rok 2017, významným oborem zločinu je v současnosti padělání dokladů. V ČR spolupracují zločinci ze všech kontinentů: „Významná je také činnost arabských zločineckých skupin, které jsou v této oblasti aktivní v celé (zejména jižní) Evropě a spolupracují také s ruskojazyčnými skupinami a s osobami ze zemí severní Afriky a Blízkého východu. Tyto spolupracující osoby mají většinou povolený pobyt (nebo azyl) na území ČR nebo okolních zemí schengenského prostoru. Uvedené skupiny zajišťují kradené cestovní a osobní doklady, které následně padělají na zakázku pro běžence ze zemí jako je Afghánistán, Indie, Irán, Irák, Sýrie, Alžírsko, Súdán a další. Tyto doklady jsou také zasílány do zemí s početnými komunitami Arabů (Řecko, Itálie), kde jsou nabízeny přímo běžencům jako součást kompletních převaděčských služeb (ubytování, přeprava, padělané doklady).“

Zločinní Turci a Kurdové z Německa a Nizozemí

Další významnou položkou v organizovaném zločinu jsou drogy, které proudí přes Balkán: „Výraznou roli v oblasti organizace obchodu s drogami mají také osoby původem ze zemí Západní Afriky, nejčastěji Nigérie. Podílejí se na organizaci kurýrní přepravy kokainu do Evropy a koncové distribuci kokainu, marihuany a tabletovaných amfetaminů zejména ve velkých aglomeracích, nejčastěji v prostředí noční zábavy. V rámci kriminálních aktivit spolupracují se zločineckými skupinami původem z bývalé Jugoslávie, vietnamskými zločineckými skupinami a občany ČR.“

Jako nebezpečné vidí vnitro část občanů Německa  a Nizozemí: „Dalšími významnými a etnicky podmíněnými skupinami aktivními v drogové trestné činnosti jsou uskupení původem ze zemí západního Balkánu, které z území České republiky organizují pašování kokainu z produkčních zemí do Evropy. To je jediná skupina, kde lze pozorovat značnou dávku organizace napříč celou etnickou skupinou. Etničtí Turci a Kurdové (fakticky státní příslušníci zemí EU, zejména Německa a Nizozemí) se podílejí na pašování heroinu po Balkánské trase. Občané Bulharska jsou zapojeni jako organizátoři, ale i jako pašeráci, do nelegální přepravy léčiv s obsahem pseudoefedrinu z Turecka a heroinu po Balkánské trase,“ upřesňuje Koncepce boje proti organizovanému zločinu.

Nejnebezpečnější jsou Albánci

Cizinci jsou podle Koncepce významnou skupinou, která spolu s občany ČR krátí daně a páchá karuselové podvody. „Ze samotného principu této trestné činnosti pak plyne zapojení zahraničních subjektů (fyzických i právnických osob) do páchání této trestné činnosti. Konkrétně v prověřovaných a vyšetřovaných skupinách sice figurují převážně občané ČR, nezanedbatelné zastoupení však mají zejména Slováci, Ukrajinci, Poláci, Maďaři a občané z balkánských a arabských zemí. Tyto organizované skupiny byly registrovány především v oblasti ropných produktů, železných a neželezných kovů a šrotu, ale také jiného zboží. Arabská komunita se věnovala v minulosti nadhodnoceným vývozům do třetích zemí (vylákání odpočtu DPH), aktuálně se mají někteří pachatelé věnovat intrakomunitárním karuselovým podvodům.“ Trendem posledních tří let jsou skupiny z Polska.

Podle Zprávy o vnitřní bezpečnosti za rok 2017 jako největší hrozba pro vnitřní bezpečnost ČR byly ze všech balkánských kriminálních struktur v roce 2017 identifikovány albánské zločinecké skupiny. Tyto skupiny si totiž v předchozí době vytvořily silný vliv na trasy, kterými do Evropy putuje nelegální zboží, přičemž v současné době jsou tyto pašerácké trasy kromě obvyklých komodit využívány ve značné míře i k realizaci nelegální migrace osob.

Na vzestupu zločinci ze Srbska

Přesto zůstávají podle českých bezpečnostních složek nejvýznamnějšími zločineckými strukturami skupiny čínské, ruskojazyčné včetně ruských, ukrajinských, arménských a gruzínských a skupiny vietnamské.

Ve strukturách organizovaného zločinu na území ČR podle jednotlivých cizích národností byli v roce 2017 opět nejvíce zastoupeni Vietnamci, Ukrajinci, Rusové a Albánci. Ve druhé skupině byli Srbové (proti roku 2015 vzestup), Slováci, Bulhaři, Rumuni. Do třetí skupiny sestoupili Poláci (i když umístěním zůstali na 9. místě, jejich podíl se snížil) a Číňané, patřili do ní ještě Nigerijci. Ve čtvrté skupině byli Chorvaté, Turci, Arméni (proti roku 2016 méně), Syřani, Čečenci. Málo zastoupeni byli Bosňané, Iráčané, Gruzínci (proti roku 2016 méně), Tunisané, Dagestánci, Litevci, Izraelci, Moldavané, Alžířani, Thajci, Makedonci. Proti roku 2016 se snížil podíl Němců, nevyskytli se Italové, upřesňuje Zpráva o vnitřní bezpečnosti za rok 2017.

(ire)