ČAK: Celní správa nemá vyšetřovat trestné činy, je to v rozporu s Ústavou

České advokátní komoře vadí návrhy novely zákonů o Celní správě České republiky a trestního řádu, které mají posílit pravomoci celníků při vyšetřování trestných činů. Celní správa není určena k tomu, aby vyšetřovala trestné činy, a to jakékoliv, uvádí Komora v rámci připomínkového řízení. Jejím úkolem je zcela jiná oblast činnosti moci výkonné, na svou další úlohu není ani připravena, ani vybavena.

Podle advokátů jde ve skutečnosti o zavedení paralelní složky státní moci s kompetencí vyšetřovat: „Nedoporučujeme s ohledem na nekoncepčnost návrhu pokračovat v legislativním procesu a navrhujeme, aby byl vrácen zpět předkladateli. Jedná se o návrat ke koncepci, která již byla opuštěna, a to především pro věcné vady – nedostatečně vymezenou funkční příslušnost neodpovídající ústavním požadavkům, nesystémovost, střet kompetencí mezi orgány moci výkonné,“ konstatují advokáti úvodem, neboť tímto řešením se de facto zavádí dvě paralelní složky státní moci, které mají vyšetřovat daňovou trestnou činnost, tj. policie a vedle ní celní správa.

Takovéto řešení bude podle Komory přinášet mnohé sporné a nejednoznačné situace a bude působit v praxi komplikace. Při takto zvoleném řešení bude taktéž nastavena nejednotná metodika a správní praxe při vyšetřování daňových trestných činů. Budou vznikat kompetenční spory, jak bude například postupováno v situacích, kdy tu samou věc budou šetřit jak orgány policie, tak orgány celní správy. Případný střet kompetencí není nijak vyřešen a mohl by být výrazně na újmu přinejmenším dotčeným soukromým osobám, v základu však především účelu vedeného vyšetřování, varuje Česká advokátní komora (ČAK) .

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit

Dušan Šrámek