Úterý, 19. října, 2021

ČAK připravila návrh, kterým chce posílit dohled nad insolvenčními správci

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Posílení dohledu nad insolvenčními správci, nemožnost oddělit dnes činnost insolvenčního správce od činnosti advokáta. Takové jsou hlavní důvody, proč Česká advokátní komora (ČAK) požaduje, aby kontrolní pravomoc nad činností insolvenčního správce, který je zároveň advokátem, převzala od Ministerstva spravedlnosti právě Komora. Představenstvo na posledním jednání souhlasilo s předneseným záměrem, a pověřilo předkladatele, člena představenstva ČAK a šéfa insolvenční sekce Michala Žižlavského, aby připravil odpovídající projekt.

Jak se konstatuje v důvodové správě, základní myšlenkou předkládaného věcného řešení je zastřešení profese advokáta, advokátního koncipienta a insolvenčního správce pod jednotný výkon dohledu, a to dohledu vykonávaného Českou advokátní komorou, resp. příslušnými orgány České advokátní komory podle Zákona o advokacii.

Navrhované řešení je věcně opodstatněné a zároveň v sobě obsahuje zásadní přínosy navrhované legislativní projekce zastřešení regulovaných profesí pod dohled České advokátní komory. V neposlední řadě bude mít navrhovaná právní úprava podle Komory i sekundární pozitivní dopad na státní rozpočet, konkrétně v rámci rozpočtové kapitoly Ministerstva spravedlnosti, kdy do budoucna nebude nezbytně nutné zřizovat nová systemizovaná místa v důsledku rozšiřování agendy dohledu, neboť více jak 70% agendy dohledu bude přeneseno pod Českou advokátní komoru.  „Konkrétní přínosy, resp. pilíře, na kterých stojí legislativní návrh, jsou posílení dohledu nad činností insolvenčních správců, kteří jsou advokáti a advokátní koncipienti, posílení dohledu nad činností insolvenčních správců, kteří nejsou…

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit

 Dušan Šrámek

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit