Vláda chce data občanů, firem a institucí vydat do veřejného prostoru k neomezenému a libovolnému využití

Vláda hodlá už dnes existující veřejné seznamy dat občanů, firem a institucí vydat do veřejného prostoru k využití bez omezení. Učiní tak přeměnou veřejných dat na data otevřená. Stát rezignuje na jakoukoli ochranu, aktuálnost a přesnost dat, vystavuje se hrozbě žalob, vzkazuje Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ). Nežádoucí a ničemné, hodnotí návrh další úřady. Je to podnikatelská příležitost, tvrdí ministerstvo vnitra.

Návrh nařízení vlády o seznamu informací zveřejňovaných jako otevřená data má vláda projednat na svém středečním zasedání.
K současným existujícím jedenácti registrům otevřených dat má podle nařízení vlády přibýt dalších třináct seznamů. Na seznamu otevřených dat jsou mimo jiné seznamy znalců a seznam znaleckých ústavů vedený dnes ministerstvem spravedlnosti, seznam směnárníků, a seznam bank a zahraničních poboček bank vedený Českou národní bankou nebo například seznam zdravotnických zařízení i seznam registrovaných léčivých přípravků, jak je podle směrnice EU vede Státní úřad pro kontrolu léčiv (SÚKL).

Konkrétně jde podle předkládací zprávy o tato data a tyto seznamy: „Nově by tak měly být ve formě otevřených dat zveřejňovány informace ze (1) seznamu znalců a tlumočníků, (2) seznamu znaleckých ústavů, (3) seznamu bank a poboček zahraničních bank působících na území České republiky, (4) informačního systému výzkumu, vývoje a inovací, (5) školského rejstříku zveřejňovaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, (6) evidence registrovaných léčivých přípravků vedené Státním ústavem pro kontrolu léčiv, (7) základního registru agend, orgánů veřejné moci, soukromoprávních uživatelů údajů a některých práv a povinností, (8) základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí, (9) Národního registru poskytovatelů zdravotních služeb, (10) registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů, (11) registru směnárníků, (12) Registru zdravotnických prostředků a (13) registru osob oprávněných v oblasti spotřebitelského úvěru k činnostem podle zákona o spotřebitelském úvěru.“  Tato data zařadí vláda do národního katalogu dat a stanou se z nich otevřená data.

Nežádoucí, ničemné, nesmyslné

Z návrhu tedy vyplývá, že otevřenými daty se stanou i data z katastrálního úřadu. „Duplicitní zveřejňování obsahově týchž údajů považuji za nehospodárné, nežádoucí a problematicky zdůvodnitelné jak z hlediska publikujícího orgánu, tak z hlediska uživatelů těchto údajů ,“ uvedl Český úřad zeměměřičský a katastrální.

Proti návrhu tvrdě vystoupila Česká národní banka (ČNB), která v připomínkovém řízení mimo jiné uvedla, že v návrhu nespatřuje celkově žádnou přidanou hodnotu a k plnění svých zákonných, zejména dohledových úkolů povede i nadále evidenci subjektů tak, jak ji ukládá zákon. ČNB zpochybnila i náklady na celou akci, které podle zprávy RIA nepřesáhnou částku 450 tisíc korun, neboť změnou veřejných seznamů na seznamy otevřené se budou zabývat dva lidé dva dny.

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit

Irena Válová