Za dva roky migrantům na Lesbu pomohlo 121 evropských advokátů

Přestože existuje právní úprava pro poskytování právní pomoci v odvolacím azylovém řízení, právo na azyl může být účinné pouze tehdy, když je právní pomoc poskytována jak v prvním stupni řízení, tak v odvolacím řízení. Konstatuje to výzva projektu Evropští advokáti na Lesbu (ELIL).  O výzvě informoval Bulletin advokacie online, který vydává ČAK.

Úřad Vysokého komisaře OSN (UNHCR) odhadl, že na ostrov Lesbos dorazilo v roce 2015 více než 573 000 migrantů. Na ostrově žije přibližně 86 000 obyvatel a je zde kolem jednoho sta advokátů/právníků. Azylový systém na ostrově byl vytvořen zhruba před dvaceti lety s výhledem asi tuctu žádostí o udělení azylu ročně.
Zatímco se počet přicházejících migrantů po uzavření migrační dohody mezi Evropskou unií a Tureckem v březnu 2016 značně snížil, počet těch migrantů, kteří zůstali na ostrově, je poměrně vysoký. V současné době se vlna přicházejících migrantů znovu zvedá – v prvních čtyřech měsících v roce 2018 byl jejich počet čtyřikrát vyšší, než za stejné období v roce 2017.„Z vlastní zkušenosti víme, že velké množství znevýhodněných osob se na ostrově objeví bez vědomostí, co azyl vlastně znamená. Přestože existuje právní úprava pro poskytování právní pomoci v odvolacím řízení a advokáti odvádějí na ostrově Lesbos v rámci odvolacího řízení skvělou práci, právo na azyl, jež je zakotveno v článku 18 Listiny základních práv EU, může být účinné pouze tehdy, když je právní pomoc poskytována jak v prvním stupni řízení, tak v odvolacím řízení, a to nejenom na ostrově Lesbos, ale také ve všech tzv. hotspotech v Řecku a Itálii.“

Pomoc v hospotech

Přestože existuje právní úprava pro poskytování právní pomoci v odvolacím řízení a advokáti odvádějí na ostrově Lesbos v rámci odvolacího řízení skvělou práci. Právo na azyl, jež je zakotveno v článku 18 Listiny základních práv EU, může být účinné pouze tehdy, když je právní pomoc poskytována jak v prvním stupni řízení, tak v odvolacím řízení, a to nejenom na ostrově Lesbos, ale také ve všech tzv. hotspotech v Řecku a Itálii.

Projekt a organizace ELIL byly inspirovány přesvědčením o nezbytnosti podporovat principy právního státu a zajištění přístupu k právní pomoci. V současnosti je na ostrově Lesbos více než 8 500 žadatelů o azyl, z nichž většina pochází ze Sýrie, Iráku a Afganistánu. Tito lidé jsou podle autorů výzvy často psychicky traumatizováni a mají velmi omezené povědomí o svých právech, azylovém procesu a kritériích, která se uplatňují při posuzování žádostí. Mnozí absolvují azylový pohovor bez předchozího rozhovoru s advokátem a nejsou si vědomi možnosti sloučení se svou rodinou v jiných státech EU. Tým ELIL složený z řeckých právníků/advokátů a advokátů dobrovolníků z Evropy se snaží v této situaci pomoci poskytováním pro bono nezávislé právní pomoci co největšímu počtu žadatelů o azyl na ostrově Lesbos. Advokáti dobrovolníci zajišťují podporu a úzce spolupracují se svými kolegy z řeckých advokátních komor. „Práce organizace ELIL by nebyla možná bez mimořádného ducha pro dobrovolnickou činnost, díky níž se v posledních dvou letech vzdalo 121 advokátů ze 17 evropských zemí své dovolené či využilo neplaceného volna, aby se mohli podílet na poskytování právní pomoci více než 5 000 lidem v 3 100 případech.“

 Počet migrantů roste

Jak prohlášení dále uvádí, ELIL je pouze jednou z mála organizací, které poskytují právní pomoc, a jak již bylo řečeno, počet příchozích migrantů roste. Na advokáty působící na Lesbu je tak kladen velký nápor v době, kdy je potřeba právní pomoci zásadnější než kdykoli jindy. Právo na azyl je zakotveno v článku 18 Listiny základních práv EU. Toto ustanovení rozvádí již existující principy základní ochrany obsažené v Ženevské úmluvě z roku 1951, jež byla ratifikována všemi unijními státy. „Jako advokáti všichni víme, že počátky zahájených případů jsou vždy obdobné (v čase, kdy mohou být napáchány závažné nenapravitelné chyby) a je proto nezbytné, aby osobám přicházejícím z válečných zón Blízkého východu, které potřebují ochranu, bylo poskytnuto odborné právní poradenství prostřednictvím zkušených advokátů.“

Projekt Evropští advokáti na Lesbu (ELIL) iniciovala Rada evropských advokátních komor (CCBE) a Německý advokátní spolek (DAV) v červnu 2016 a následně v říjnu 2017 pak vznikla stejnojmenná dobročinná nezisková organizace. Projekt byl vypracován v návaznosti na Evropskou prezidentskou konferenci uspořádanou v únoru 2016 ve Vídni a je finančně podporován 37 evropskými advokátními komorami. Značná pomoc a podpora rovněž přichází ze strany řeckých advokátních komor a za účelem zajištění přístupu migrantů na Lesbu k právní pomoci bylo podepsáno memorandum o porozumění s řeckou vládou, protože potřeba právní pomoci byla a stále zůstává naléhavá.

 Dušan Šrámek