Sobota, 4. prosince, 2021

Dva insolvenční správci zpochybnili průběh svých zkoušek, zaniklo jim zvláštní oprávnění

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Ministerstvo spravedlnosti minulý týden rozeslalo příslušným místopředsedům krajských soudů seznam šestnácti insolvenčních správců, kterým zaniklo tzv. zvláštní oprávnění. To umožnuje vybraným správcům řešit případy úpadků společností s ročním obratem nad 100 milionů korun, bank a finančních institucí. Dalším čtyřem správcům (Robert Foll, Vladimír Neznal, David Puffer, Zdeňka Koníčková) zanikla podle sdělení ministerstva funkce zcela. Na věc začátkem minulého týdne upozornil web Seznam Zprávy.

Přezkušování dosavadních 38 správců se zvláštním povolením probíhalo od minulého roku, kdy na přelomu roku neuspěli například člen představenstva České advokátní komory (ČAK) Michal Žižlavský či Oldřich Řeháček ze společnosti Administrace insolvencí City Tower (AI CT).

Právě tito dva špičkoví právníci se však průběhem a výsledky zkoušek nesmířili a brání se právní cestou. Žižlavský – jinak vůdčí osobnost Asociace insolvenčních správců (ASIS), která na konci července oslovila dopisem ministra spravedlnosti Jana Kněžínka s výzvou k jednání o vztahu MSp a insolvenčních správců – již na ministerstvo podal žalobu. „Co se mne týče, ministerstvo mi neumožnilo složit zkoušku dle zákona. K podání žaloby mne vedly vážné důvody. Zkouška se konala v jiném termínu, než který byl veřejně oznámen a byla tak vyloučena kontrola veřejnosti. Rozhodování zkušební komise ovlivňoval podjatý zkušební komisař,“ uvedl pro Českou justici Žižlavský.

Žižlavský neúspěšně namítl před konáním zkoušky podjatost jednoho z osmi členů zkušební komise, Petra Čecha, který má mít vazby s jinou insolvenční správkyní se zvláštním povolením, Evou Hepperovou, na níž podal Žižlavský trestní oznámení, které nyní řeší soud. Sama Hepperová u zkoušky také neuspěla, ale požádala o další termín opravné zkoušky. Mimochodem, v oblasti, kterou zkoušel právě Čech, Žižlavský u zkoušky neuspěl.

Zvláštní povolení má ovšem nadále AS Žižlavský a zkoušku úspěšně složil také Žižlavského kolega Adam Sigmund. „Působíme jako korporace, máme více správců a naše práce na velkých případech naštěstí není ohrožena. Jiné to ale může být u správců, kteří pracují sami“, dodává Žižlavský.

To Oldřich Řeháček z AI CT namítá nejen podjatost člena zkušební komise, ale dokonce zpochybnil i způsob vyhodnocení zkoušky, kdy podle stanoviska ministerstva neuspěl, avšak podle jeho výkladu vyhlášky je tomu naopak. Podjatost spatřuje Řeháček u člena komise Michala Kuděje, který vystupuje jako poradce dlužníka v insolvenčním řízení s brněnskou firmou Královopolská Ria, kde Řeháček vykonává funkci insolvenčního správce. Kuděj je podle Řeháčka autorem plánu reorganizace společnosti, o níž měla navíc rozhodovat schůze věřitelů pouhý den před konáním opravné zkoušky.
Druhým a hlavním důvodem, proč se Řeháček ze zkoušky omluvil, je jeho právní názor, že v prosinci minulého roku zkoušku úspěšně složil. Podle něj byl totiž úspěšný ve dvou jejích oblastech, které zkoušeli čtyři komisaři ze sedmi přítomných, což podle něj logicky ústí k poměru hlasů 4:3 v jeho prospěch, neboť komise rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů. MSp však Řeháčkovi odpovědělo, že zkoušku nesložil, neboť v rámci jednotlivých oblastí se jedná pouze o „mezihodnocení“ a pro úspěšnost zkoušeného je důležité až závěrečné hodnocení. Proti tomu podal Řeháček rozklad, o němž má rozhodnout ministr spravedlnosti.

Jednotlivé krajské soudy situaci ještě vyhodnocují. Nicméně dva největší z nich, Městský soud v Praze a Krajský soud v Brně, budou podle sdělení jejich vedení postupovat tak, že zánik zvláštního oprávnění insolvenčního správce nebude automaticky znamenat jeho výměnu v řízení. Soud podle jejich názoru může, ale nemusí takového správce vyměnit, přičemž ve věci již existuje judikatura Vrchního soudu v Praze, o níž je možné se opřít. Obavy spíše panují o to, aby zbylí správci byli schopní agendu nových případů nadále zvládat.


Seznam správců, kterým podle MSp zaniklo k 1.8. 2018 zvláštní oprávnění insolvenčního správce:

Mgr. Ing Eva Hepperová, JUDr. Lenka Vidovičová, JUDr. David Termer, Mgr. Ing. Petra Hýsková, Mgr. Ing. Jan Vavřina, Mgr. Ing. Ladislav Tetera, JUDr. Michal Žižlavský, Ing. Aleš Klaudy, JUDr. Jiří Švihla, JUDr. Oldřich Řeháček, PhD., JUDr. Jaroslav Svoboda, JUDr. Daniela Urvanová, Ing. Roman Froněk, JUDr. Kamil Podroužek, JUDr. Josef Cupka, Mgr. Pavel Ubr


Petr Dimun, Jan Hrbáček

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY