Na akci k návrhu civilního řádu soudního se lze přihlásit do středy, půjde o povinné právní zastoupení, mediaci i dovolání

Konference se koná v sídle ministerstva spravedlnosti, bez přihlášení nebude nikdo do budovy vpuštěn. Foto: MSp

Už jen do středy 5. září 2018 se lze přihlásit na konferenci k návrhu civilního řádu soudního, pořádanou ministerstvem spravedlnosti. Bez registrace nebude umožněn vstup do budovy ministerstva. Tématy budou všechna navrhovaná opatření, proti nimž se zvedl ze strany některých právních profesionálů odpor: mediace, zavedení povinného právního zastoupení, koncentrace řízení a dovolání jako řádný opravný prostředek.

Konference se koná 14. září 2018 v sídle ministerstva Vyšehradská 16, Praha 2 od 9,00 do 16,00 hodin.

Podle oznámení, které ministerstvo spravedlnosti ke třetí konferenci k návrhu civilního řádu soudního publikovalo už na začátku srpna, budou mít právní profesionálové a odborná veřejnost rovněž možnost uplatnit své názory v diskusi:  „Na poslední konferenci bude probrána část V. občanského soudního řádu, mediace a zvláštní způsoby řízení. Odpolední část bude věnována volné diskuzi, v níž bude diskutováno mj. povinné právní zastoupení či koncentrace; příležitost určit obsah diskuze však dostane i publikum,“ uvedlo v avízu ministerstvo spravedlnosti.

Podle pozvánky bude dopoledne věnováno převážně mediaci. Ta se stala neuralgickým bodem návrhu, protože návrh nepočítá s nařízením prvního setkání. Podle advokátky a zapsané mediátorky Martiny Doležalové by ale tím mohl vzniknout rozpor s evropskou směrnicí, jak uvedla v rozhovoru pro Českou justici.

Odpoledne pak budou nastolena mimořádně atraktivní i rozporuplná témata jako například záměr ministerstva spravedlnosti zavést advokátský proces ve sporech s hodnotou vyšší než 50 tisíc korun. Povinné právní zastoupení už nyní vyvolává u části právních profesionálů odpor i pochybnosti o přístupu občanů k soudu, jak Česká justice rovněž informovala.

Toto ustanovení je rovněž na webu, kde je návrh zavěšen, nejvíce kritizovaným ustanovením a  je některými účastníky diskuse rovnou nazýváno „zvráceností“.

Ani další odpolední téma konference, totiž návrh zavést institut dovolání jako řádný opravný prostředek, se u právních profesionálů nesetkává s pochopením. Tento koncept odmítla drtivá většina soudců Nejvyššího soudu. Za myšlenkově zastaralý pak v rozhovoru pro Českou justici označil předmětný návrh soudce Nejvyššího soudu Zdeněk Krčmář.

Pokud se o tuto problematiku zajímáte a chcete se jako odborná veřejnost k nově vznikající podobě civilního řádu soudního vyjádřit, přihlaste se do středy 5. září na email:  [email protected]. Doporučujeme se přihlásit co nejdříve, neboť kapacita míst je omezena, vzkazuje zájemcům ministerstvo spravedlnosti.  „Přihlášení je nezbytnou podmínkou účasti, jinak nebude umožněn přístup do budovy Ministerstva,“ dodává ministerstvo na pozvánce. Výsledky diskuze zohledníme v přípravě věcného záměru zákona, jehož teze jsou již nyní dostupné na internetových stránkách crs.justice.cz.

(ire)