Odsunutí platnosti instrukce Pelikána: Soudy by mohly postupovat čekatelským systémem

Na Sotoláře podala kárnou žalobu nejen ministryně, ale také předseda jeho soudu Libor Vávra Foto: archiv

Zástupci ministerstva spravedlnosti i předsedové soudů se shodují, že instrukce exministra Roberta Pelikána k výběru nových soudců nemůže zatím začít platit a je třeba vymyslet postup pro přechodné období. „Soudy, které postupují čekatelským systémem, by v tom mohli pokračovat dále. A my ostatní bychom postupovali podobně – kandidáty na soudce bychom vybírali podle vyhlášky, kterou se vybírají čekatelé,“ přiblížil České justici návrh předsedů soudů šéf Městského soudu v Praze Libor Vávra.

Jednání se na ministerstvu spravedlnosti minulý týden zúčastnil kromě Vávry předseda Krajského soudu v Praze Ljubomír Drápal, předseda Krajského soudu v ústí nad Labem Luboš Dörfl, vrchní ředitelka justiční sekce a Klára Cetlová a náměstek pro legislativu Michal Franěk. Ti nyní předloží návrhy Kolegia předsedů krajských soudů ministrovi spravedlnosti Janu Kněžínkovi.

Ten v rozhovoru pro pondělní LN uvedl, že počítá s dalším odkladem platnosti instrukce. „Soudcům jsem přislíbil, a je to otázka několika dní, že odložím její náběh. Instrukce říkala, že se nepoužije na první dvě etapy výběru soudců, ty už nyní dobíhají. Jsem připraven ji odložit minimálně o dvě další etapy, čímž získáme minimálně půl až tři čtvrtě roku na další debaty. Paralelně budeme pracovat na zákoně. Úplně nejlepší by ale bylo, kdyby byl zákon přijat tak rychle, že by instrukce nebyla potřeba,“ řekl Kněžínek.

Instrukce počítá s tím, že budoucí soudci absolvují po složení justiční či jiné odborné zkoušky ještě výběrové řízení a dvouletou přípravu završenou simulovaným soudním jednáním. Podzákonný předpis Pelikán doplnil vyhláškami.

Špičky justice varují, že pokud by se platnost instrukce neodložila nebo se nenašlo jiné přechodné řešení, vznikla by propast mezi jmenovacími etapami nových soudců a to by znamenalo katastrofu. „Vůbec nemám představu, kdy nám tento systém může dodat „nové lidi“. Nutno přihlédnout k tomu, že při zmíněném „našem“ výběrovém řízení na čekatele jsme měli „jen“ asi 115 uchazečů. Je možné očekávat, že při výběrovém řízení na kandidáty na soudce se může ucházet o soudcovská místa v obvodu jednoho KS i 500 nebo 600 zájemců,“ uvedl už dříve předseda KS v Praze Ljubomír Drápal. Například v obvodu plzeňského krajského soudu soudí obrovské množství starších soudců a předseda Miloslav Sedláček proto varuje, že omlazovat složení v jeho obvodu je více než nutné.

Krajské soudy postupují dvěma způsoby výběru budoucích soudců. Jednak systémem výběrových řízení a jednak čekatelským modelem. Kolegium předsedů nyní navrhuje, aby kandidáti na soudce vybíráni podle vyhlášky, kterou se vybírají čekatelé. Soudy, které postupují formou výběrových řízení by vybírali kandidáty po justičních zkouškách.

V rámci novelizace o soudech a soudcích by mělo dojít i k debatě o způsobu výběru soudních funkcionářů a změnách v oblasti kárného řízení. K tématu ministerstvo uspořádá na podzim kulaté stoly se zástupci justice. „Co se týče kariérního rádu, rádi bychom se inspirovali slovenskou právní úpravou, která zavádí pravidelné hodnocení soudců. Hodnocení by mohlo probíhat vždy po pěti letech. Hodnoticí komise by tvořili jen soudci. Výsledky hodnocení by byly předpokladem pro další kariérní růst. Slovenská úprava se nám líbí v tom, že jde vlastně o soudcovskou autonomii, takže by neměly vyvstat obavy z politizace. Navíc negativní výsledky hodnocení by neměly být důvodem k odvolání soudce. Princip kárného řízení chceme zachovat. Ale v rámci hodnocení se samozřejmě mohou zjistit takové nedostatky v práci soudce, které budou odůvodňovat zahájení kárného řízení,ů uvedl Kněžínek v LN.

Kromě těchto témat je stěžejním tématem debaty předsedů soudů a zástupců ministerstva také zvýšení platů justičních pracovníků. 

(epa)