Neděle, 16. května, 2021

Šéfka ostravských žalobců byla odvolána až napodruhé, téměř po roce od podání návrhu

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Vedoucí státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství v Ostravě (OSZ) Tamara Kornasová byla ministrem spravedlnosti odvolána až na druhý pokus. Poprvé se o její odvolání pokusila vedoucí Krajského státního zastupitelství v Ostravě (KSZ) Zlatuše Andělová na konci února minulého roku, další návrh pak přišel po půl roce, na začátku srpna 2017. Jak zjistila Česká justice, samotné odvolání následovalo skoro rok po návrhu Andělové a provázely jej protesty státních zástupců OSZ v Ostravě.

Proč první návrh Andělové neuspěl není zřejmé, druhý byl ovšem rozsáhlý a čítal přes čtyřicet stran. Ačkoliv byl ovšem podán již 9. srpna 2017, ministr Robert Pelikán mu vyhověl až letos 14. června. „Ze strany Vedoucí okresního státního zastupitelství nebyly dostatečně využívány řídící pravomoci a nedocházelo k uplatňování opatření proti státním zástupcům, kteří pochybili v jednotlivých kauzách. Následně pak nebylo dostatečně zamezeno výskytu dalších a opakování stávajících pochybení ze strany státních zástupců“, uvedl mluvčí Ministerstva spravedlnosti Vladimír Řepka k důvodům odvolání Kornasové.

Státní zástupkyně Tamara Kornasová Reprofoto: ČT

Ačkoliv by mělo být v zájmu ministerstva rozptýlit pochybnosti o možném závažném porušování zákona v soustavě státního zastupitelství, mluvčí Řepka odmítl – s odkazem na podaný rozklad a civilní žalobu, o níž Česká justice informovala – uvést bližší podrobnosti. Pochybnosti jsou o to větší, že návrhy byly dva a mezi podáním a rozhodnutím ministra je velký časový úsek.

„Jednání žalované, jehož podstatou je ohrožení lidské důstojnosti a rovnosti lidí, je o to znepokojivější, že je vyvoláno zneužitím moci. Takové zneužití moci vždy ohrožuje společnost v samotných základech jejího hodnotového uspořádání. V tomto případě je o situace o to vážnější, protože byla zneužita moc, jež byla původcům tohoto zneužití propůjčena proto, aby lidi chránili před podobnými ohroženími,“ poukazuje v žalobě proti České republice stále ještě vedoucí OSZ v Ostravě Kornasová.

Ta se ve své žalobě, jejíž podstatou je údajný bossing a šikana, dotkla i možného zneužívání moci v rámci soustavy státního zastupitelství, možného ohýbání pravidel a vynucování si postupů, které nemají zákonnou oporu. Právě neplnění některých pokynů nadřízeného stupně, které Kornasová považuje za nezákonné, byly přitom – podle vyjádření mluvčího Řepky – důvodem pro její odvolání z funkce.

„V některých přípisech bylo žalobkyni uloženo, aby některá pochybení řešila uložením výtky podřízenému státnímu zástupci, ačkoliv ve výkonu tohoto oprávnění nepodléhá okresní státní zástupce dohledu ani jiné formě kontroly ze strany nadřízeného státního zastupitelství“, uvádí se například v již zmíněné žalobě. V té také poukazuje na to, že přes opakovanou žádost nebylo často KSZ v Ostravě specifikováno, jak má danou věc „napravit“ či jak postupovat. „Výstupy v podobě přípisů konstatují obvykle nějaká pochybení a pak ukládají žalobkyni, aby zjednala nápravu, aniž by ovšem uváděly, jak ji má zjednat. Nadřízený stupeň odmítá poskytnout ve sporných otázkách metodickou pomoc, ačkoliv současně kritizuje výsledek testované práce“, upozorňuje Kornasová. Ta také poukazuje na to, že když si na postup KSZ v Ostravě stěžovala na VSZ v Olomouci, byl její přípis dán k vyřízení právě Andělové.

Kornasová také v žalobě uvádí, že měla být opakovaně vedením KSZ oficiálně předvolávána k výslechům ohledně způsobu vedení OSZ. „Žalobkyně byla na základě předvolánek doručovaných do vlastních rukou opakovaně předvolávána k výslechu bez uvedení konkrétního předmětu, který vedla obvykle jedna z náměstkyň. Výslechy byly dlouhé a týkaly se způsobu vedení okresního státního zastupitelství“.
Obdobnou praxi, totiž zvaní si státních zástupců na podání vysvětlení při přípravě kárných žalob, na nedávném semináři o kárném řízení, který proběhl na půdě Nejvyššího správního soudu, přitom ostře kritizovala bývalá předsedkyně Nejvyššího soudu, ústavní soudkyně a senátorka Eliška Wagnerová. Ta to popsala jako „naprosté vybočení z pravomocí“ a nazval takové jednání šikanou.

Proti odvolání podala Kornasová rozklad, který stále čeká na projednání rozkladovou komisí Ministerstva spravedlnosti. Civilní žalobu Kornasové již přijal ostravský okresní soud, ve věci však ještě nebylo nařízeno jednání.

Petr Dimun

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY