Soud v případu Ivana Elischera potvrdil nečinnost policie

Soudce Vrchního soudu v Praze Ivan Elischer. Foto: archiv Ivana Elischera

Obvodní soud pro Prahu 4 (OS) rozhodl posledního července tohoto roku o přípustnosti kauce ve výši 1,2 milionu korun, která by nahradila vazbu Nguyen Quoc Hunga. Ten je obviněn spolu se soudcem Vrchního soudu v Praze (VS) Ivanem Elischerem v případu údajného zneužití pravomoci úřední osoby, zasahování do nezávislosti soudu, přijetí úplatku a podplácení. Proti tomuto rozhodnutí podal státní zástupce Městského státního zastupitelství v Praze (MSZ) stížnost, o níž bude rozhodovat Městský soud v Praze (MS).

Hung, občan Vietnamské socialistické republiky, byl vzat do vazby spolu se soudcem Elischerem v březnu, přičemž Elischera propustil z vazby již po měsíci MS. Hung má být přitom podle policie hlavním organizátorem a prostředníkem úplatků v případu, v němž jde o údajnou manipulaci s rozhodováním senátu VS v čele se soudcem Elischerem.

Soudce OS Josef Mana, který v případu rozhodoval i o nasazování operativní techniky, vedle kauce stanovil i další podmínky pro Hunga: zákaz vycestování, včetně odebrání pasu a také intenzivní dohled probačního úředníka. Zároveň ve svém rozhodnutí, které má Česká justice k dispozici, poukázal i na to, že v případu „v podstatě neprobíhají žádné úkony kromě zpracování kybernetických posudků zadaných již na konci dubna 2018“.

Potvrzuje se tak předchozí vyjádření soudce Elischera pro Českou justici, v němž poukázal na to, že během pěti měsíců od obvinění policie pod dozorem státního zástupce neprovedla žádný podstatný úkon, tedy ani výslech svědků. „Jde především o mou manželku, jejíž výslech je v zásadě navržen od samého počátku, a která se může vyjádřit k původu peněz, a také k některým skutečnostem, jež se týkají spoluobviněného Hunga. Dále jde o výslechy mých kolegů z Vrchního soudu Praha, kteří se mnou tvořili senáty rozhodující v kritických věcech. O tyto výslechy se však policejní vyšetřovatel ani nepokusil, tedy nepožádal o zproštění mlčenlivosti u nich. Jde přitom o paměťové stopy, jejichž síla se postupujícím časem zeslabuje. Přitom od posledního případu, který je mi dáván za vinu, uplynulo již téměř deset měsíců. Navíc jde nepochybně o důkazy v můj prospěch a orgány přípravného řízení mají za povinnost stejně pečlivě objasňovat důkazy ve prospěch i neprospěch obviněného. Nic takového se však neděje“, sdělil České justici soudce Elischer.
Že policie dosud nepožádala o zproštění mlčenlivosti soudce VS, kteří byli členy Elischerova senátu, aby je mohla vyslechnout, potvrdil České justici i předseda VS Jaroslav Bureš.

MSZ však nečinnost odmítá. „Informace, že v trestním řízení neprobíhají žádné úkony, není pravdivá. OČTŘ provádí úkony trestního řízení, jež však nebude v současné době Městské státní zastupitelství v Praze konkretizovat“, sdělil České justici mluvčí MSZ Aleš Cimbala s tím, že se věc nachází v neveřejné části vyšetřování.

Elischer také stále čeká na rozhodnutí ohledně jeho stížnosti proti zahájení trestního stíhání. „Je pravda, že o stížnostech do usnesení o zahájení trestního stíhání a také do usnesení o opravě textu tohoto usnesení rozhoduje VSZ, neboť st. zástupce MSZ dal pokyn policejnímu orgánu k jejich vydání. Ale to nic nemění na tom, že již uplynula doba téměř 5 měsíců, po níž tento zásadní dokument není pravomocný a přitom tvoří základ, od něhož se odvíjí vazba i zajištění peněz na účtu a podobně. Za svou praxi jsem s ničím takovým nesetkal“, poukazuje na další možné průtahy v justici ostře sledovaném případu soudce Elischer.

Petr Dimun, Eva Paseková