Stát chce statut veterána pro policisty nebo dozorce vězňů

Policisté trénují střelbu Ilustrační foto: PČR

Stát chce zavést nový statut veterán bezpečnostních sborů. Podobné postavení jako váleční veteráni by měli mít policisté, celníci, hasiči, příslušníci vězeňské a justiční stráže a agenti tajných služeb po 25 letech služby. Příslušnost k SNB, k rozvědce a kontrarozvědce StB a armády před Listopadem 1989 se do doby nezapočítá. Tajné služby povedou vlastní seznam veteránů.

Vyplývá to z věcného záměru zákona o veteránech bezpečnostních sborů, který má Česká justice k dispozici. Podle textu záměru nemá takový zákon v evropských zemích obdoby: „Ze všech oslovených členských států EU zaslalo své vyjádření Rakousko, Nizozemsko, Polsko, Belgie, Španělsko a Maďarsko, přičemž žádný z těchto států nemá zvláštní zákon o policejních veteránech či jeho obdobu (problematika veteránů ostatních bezpečnostních sborů nebyla zjišťována). Dílčí úpravu specifických institutů zde však lze najít,“ uvádí se v materiálu.

Záměr se ale podle jeho obsahu netýká jen policejních veteránů, nýbrž všech členů všech bezpečnostních sborů:  „Za bezpečnostní sbor bude pro účely zákona považována Policie České republiky, Hasičský záchranný sbor České republiky, Celní správa České republiky, Vězeňská služba České republiky, Generální inspekce bezpečnostních sborů, Bezpečnostní informační služba  a Úřad pro zahraniční styky a informace,“ přináší definici budoucího zákona návrh. Český stát tak hodlá mimo jiné zvýšit prestiž členů bezpečnostních sborů.

Podle věcného záměru bude za veterána bezpečnostního sboru považován bývalý příslušník bezpečnostního sboru, jehož služební poměr trval nejméně 25 let, pobírá výsluhový příspěvek nebo starobní  či invalidní důchod a je bezúhonný.

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit

Irena Válová