Zemřel bývalý předseda Krajského soudu v Ústí nad Labem Milan Kohoutek

Soudce a bývalý předseda KS v Ústí nad Labem Milan Kohoutek. Foto: archiv

V pondělí dne 27. srpna 2018 zemřel náhle bývalý předseda Krajského soudu v Ústí nad Labem  soudce JUDr. Milan Kohoutek. “Na doktora Milana Kohoutka budeme vzpomínat nejen jako na soudce a předsedu soudu, ale především jako na člověka s vysokým morálním kreditem, čestného, pracovitého, upřímného a obětavého,” říkají kolegové.

JUDr. Milan Kohoutek se narodil 9. srpna 1953. Jako právník, soudce i člověk sepjal svůj život se severem Čech.

Od 1. července 1977 do 30. června 1978 byl justičním čekatelem u Krajského soudu v Ústí nad Labem, od roku 1978 do konce roku 1981 pak působil jako soudce Okresního soudu v Děčíně. V letech 1982 – 1985 byl soudcem Krajského soudu v Ústí nad Labem.

V období let 1985 – 2000 byl soudcem Okresního soudu v Ústí nad Labem, kterému současně předsedal.

Celých třináct let poté předsedal Milan Kohoutek Krajskému soudu v Ústí nad Labem. Jako předseda Krajského soudu v Ústí nad Labem působil od 1. ledna 2001 až do 30. září 2014. Do 31. července 2018 zůstal soudcem Krajského soudu v Ústí nad Labem.

Odchod Milana Kohoutka zasáhl kolegy, přátele:  “Doktor Milan Kohoutek, soudce Krajského soudu v Ústí nad Labem a jeho předseda v letech 2001 – 2014, byl významnou postavou severočeské justice. Té zasvětil v podstatě celý svůj profesní život, neboť svou funkci soudce začal vykonávat u Okresního soudu Děčín již od roku 1978. Práce pro něj byla vždy prvořadá a obětoval jí více, než bylo jeho povinností. To by nebylo možné bez fungujícího rodinného zázemí. Oporou mu byli jeho blízcí, především manželka Marcela a děti Zuzana a Tomáš, a posléze po smrti manželky, jeho další životní partnerka Lenka. Na doktora Milana Kohoutka budeme vzpomínat ovšem nejen jako na soudce a předsedu soudu, ale především jako na člověka s vysokým morálním kreditem, čestného, pracovitého, upřímného a obětavého. Čest jeho památce!,” uvedli pro Českou justice.

(ire)