Zpráva o hazardu: Rejstřík vyloučených stále není, mezi Romy je osmkrát víc problémových hráčů

Kriminalita je spojená hlavně s výherními automaty Foto: casinomontecarlo.com

Rejstřík fyzických osob vyloučených z hraní hazardních her kvůli pobírání sociálních dávek, úpadku, soudnímu rozhodnutí nebo patologickému hráčství stále není funkční. Mnohonásobně více problémových hráčů je mezi Romy a mezi vězni. Vyplývá to z Výroční zprávy o hazardním hraní v ČR za rok 2017. Romové nad obecnou populací vedou ve všech typech hazardu.

Výroční zprávu o hazardním hraní v České republice v roce 2017 vzala na vědomí vláda na svém úterním jednání.

Na neblahý stav a neexistující slibovaný rejstřík problémových hráčů upozorňuje Zpráva hned v úvodu: „Stále není funkční tzv. rejstřík fyzických osob vyloučených z účasti na HH, který měl zajistit fungování centrální evidence osob vyloučených jak dobrovolně, tak ze zákona, tj. osob pobírajících dávky v hmotné nouzi, osob, vůči kterým je vyhlášen úpadek, a osob, kterým byla soudem uložena povinnost zdržet se hazardních her nebo léčba patologického hráčství. Důvodem je zpoždění v zavedení nového tzv. informačního systému provozování hazardních her, který spravuje MF,“ uvádí se ve Zprávě.

Zpráva, která obsahuje množství tabulek, analýz a dat rovněž uvádí, že všeobecně rizikové a problémové hráčství mezi lidmi klesá: „Odhady podle škály Lie/bet naznačují aktuální pokles míry problémového hráčství. V riziku problémového hráčství se v letech 2013 a 2014 nacházelo kolem 4 % dospělé populace, v letech 2016 a 2017 odhadovaný výskyt problémového hráčství poklesl na 2,4 %, resp. 1,9 %.“

Jenže v některých skupinách obyvatel je mnohonásobně více rizikových a problémových hráčů, než ve všeobecné populaci: „Např. výsledky studie mezi Romy ze sociálně vyloučených lokalit naznačují, že v kategorii rizika v souvislosti s hraním hazardních her se nacházelo celkem 26,0 % respondentů ve věku 15+ (37,5 % mužů a 14,3 % žen), v tom 17,9 % (26,4 % mužů a 9,2 % žen) spadalo do kategorie vysokého rizika (2 body). Srovnání s obecnou populací ukazuje, že podíl problémových hráčů byl v romské populaci 7,9 krát vyšší,“ konstatuje Zpráva doslova.

Romové vedou ve všech typech hazardu

Podle Zprávy byl v roce 2016 uskutečněn průzkum ohledně hraní konkrétních her přímo mezi Romy. „Osloveno bylo celkem 910 osob, dotazník vyplnilo 612 respondentů (respondence 67,3 %) z 30 obcí. Po omezení věku na 15 a více let a na ty, kteří uvedli pohlaví, čítal soubor 566 osob. Po dalším očištění dat o respondenty, kteří neodpověděli na otázky týkající se hazardního hraní, čítal soubor 554 respondentů, z toho 280 mužů (50,5 %) a 274 žen (49,5 %),“ popisuje Zpráva metodiku.

Výsledkem je, že nějakou hazardní hru (HH) někdy v životě vyzkoušelo 82,6 % dotázaných (85,7 % mužů a 79,4 % žen). „Nejčastější formou HH byly číselné a okamžité loterie, které alespoň jednou v životě zkusilo 78,1 % dotázaných, dále hraní TH typu automaty (56,6 %), následovaly ŽH (25,9 %), kurzové sázky land-based (35,9 %) a on-line HH, které uvedlo 21,1 % dotázaných. V posledních 12 měsících hrálo nějakou HH 64,8 % (71,1 % mužů a 57,3 % žen). „

Romové vedou podle Zprávy nad všeobecnou populací ve všech typech hazardních her – živých i technických. „ Ze srovnání vyplynulo, že míra hraní jakékoli HH v posledních 12 měsících v romské populaci byla 2,2krát vyšší ve srovnání s obecnou populací. Prevalence hraní ŽH land-based byla v romské populaci 11,3krát vyšší a TH typu automaty land-based 6,7krát vyšší ve srovnání s obecnou populací stejného věku,“ uvádí Výroční zpráva.

Víc než polovina vězňů zkusila hazard

Další skupinou promořenou hazardními hráči jsou vězni: „Alespoň jednou v životě před nástupem do vězení hrálo HH (je potřeba mít na paměti, že ve studii mezi vězni bylo zjišťováno hraní KS on-line a HH land-based bez loterií) 56 % respondentů. Nejčastěji šlo o TH (49 %). V posledních 12 měsících před nástupem hrálo HH 34 % dotázaných a v posledních 30 dnech 21 % dotázaných vězňů.

Poslední údaje o vězních a hazardu  jsou dostupné za r. 2016, kdy proběhla 4. vlna studie. Výběrový soubor tvořilo 2100 osob ve výkonu trestu odnětí svobody náhodně vybraných z celkového počtu 20 171 osob, upřesňuje Zpráva metodiku.

Více odsouzených za nelegální hazard

Zpráva rovněž zohledňuje trestnou činnost navázanou na hazardní hraní. Dělí ji na primární a sekundární. Primární je ta, které se dopouštějí provozovatelé her: „V r. 2017 bylo pro trestný čin neoprávněného provozování HH stíháno 22 osob a evidováno 14 těchto trestných činů. V porovnání s předchozím obdobím je patrný výrazný pokles počtu registrovaných trestných činů neoprávněného provozování HH i počtu osob stíhaných pro tento trestný čin.“

Loni byl současně nejvyšší počet odsouzených za nelegální provoz hazardu: „Ve srovnání s předchozím rokem byl zaznamenán pokles počtu osob stíhaných, obžalovaných i odsouzených pro trestnou činnost primárně související s hraním HH. Největší část ve všech fázích trestního řízení tvořili pachatelé trestného činu neoprávněné provozování HH (§252).

Počet osob obviněných, obžalovaných a odsouzených pro trestný čin neoprávněné provozování HH (§ 252) byl nejvyšší od r. 2008,“ uvádí se ve Zprávě.

Hráči naopak kradou, podvádí a vyrábí drogy

Naopak sekundární trestné činnosti se dopouštějí hráči: „Pokud jde o kriminalitu sekundárně související s hraním HH, podle výsledků studie Patologičtí hráči v léčbě z r. 2017 se krádeže někdy dopustilo 43 % hráčů (46 % v r. 2015), podvodu 29 % (36 % v r. 2015), zpronevěry 27 % (33 % v r. 2015), výroby a/nebo prodeje drog 24 % (19 % v r. 2015) a loupeže 8 % (9 % v r. 2015) respondentů. Kriminální činnost tvořila 10 % zdrojů příjmů v posledních 12 měsících před vstupem do léčby (8 % v r. 2015),“ rozebírá Zpráva.

Trestná činnost proti majetku tvořila 46 % trestné činnosti problémových hráčů v evidenci Probační a mediační služby ČR v r. 2017 (50 % v r. 2016). Problémoví hráči v evidenci Probační a mediační služby ČR v r. 2017 se nejčastěji dopustili krádeže a podvodu.

(ire)