Exekutoři mají potíže při elektronické komunikaci s ministerstvem. Chyba je na straně úřadu

Soudní exekutoři mají potíže na Ministerstvo spravedlnosti doručovat návrhy na nařízení exekuce podle nového systému, který je v ostrém provozu od 19. září letošního roku. A to přesto, že exekutorské úřady byly na tuto novou povinnost od zmíněného data připraveny. O problémech již informovalo vedení Exekutorské komory jednotlivé exekutory.  Přestože resort tvrdí, že problém už odstranilo, potíže přetrvávají i nadále.

Nový systém vyplývá z nařízení Evropské unie č. 910/2014 o elektronické identifikaci a důvěryhodných službách pro elektronické transakce na vnitřním evropském trhu, publikovaném Evropským parlamentem a Evropskou radou dne 23. července 2014 (eIDAS). Požadavky uvedené v eIDAS jsou všechny členské státy povinny dodržovat od 1. července 2016, kdy nařízení vešlo právně v platnost. Dne 19.9.2018 skončila ochranná lhůta a nařízení je nutné aplikovat, přičemž všechny exekutorské úřady byly dne 19.9.2018 připraveny podepisovat dokumenty novým způsobem.

Ohrožení zahajovaných exekucí

Skutečnost, že ministerstvo není schopno akceptovat nové podpisy a například návrhy na nařízení exekuce prostřednictvím služby EŽOPEX podatelna ministerstva odmítá, potvrdil České justici soudní exekutor Petr Kučera. Stejné problémy má i několik dalších oslovených soudních exekutorů. Spravedlnost přitom exekutory o nefunkčnosti systému neinformovalo, ti to zjistili až ex post poté, co si namátkově kontrolovali zápisy v registru zahájených exekucí a z notifikací o nefunkčnosti podání

Zákon umožňuje zasílat soudům také návrhy variantně do datových schránek, anebo v papírové podobě. „Takto zaslané návrhy ale soudy odmítají přijímat, zřejmě proto, že je musí zpracovávat ručně, což je v těchto množství návrhů časově velmi náročné“ komentuje Kučera celou situaci s tím, že to může mít nakonec i vliv na procesní zákonnost zahájených exekucí, když doručený návrh od oprávněného je soudní exekutor povinen v patnáctidenní lhůtě podat soudu. „Přinejmenším to má vliv na to, že kvůli tomu nejsou exekutoři schopni dostát svým zákonným povinnostem,“ doplňuje člen představenstva EK Martin Tunkl.

O problému již informovalo vedení Exekutorské komory jednotlivé členy, s tím, že v souvislosti s nařízením eIDAS a povinností opatřovat dokumenty kvalifikovaným elektronickým podpisem, server MS neumí správně vyhodnotit podepsaný EZOPEX, respektive vloženou PDF přílohu. PDF podepsané kvalifikovaným elektronickým podpisem označí za chybný. Odesílateli je zasláno chybové hlášení, podání neproběhne, a data nejsou zapsána do Rejstříku zahájených exekucí. „Pracovníci MS o situaci vědí, chyba je na straně MS. Jejich dodavatel pracuje na nápravě. Jsme v kontaktu s Ministerstvem, a jakmile připraveno, budete touto cestou informováni,“ stojí v hromadném mailu Vladimíra Kubíčka z externí podpory ICT Exekutorské komory ČR.

Exekutoři se nicméně s Ministerstvem nemohou shodnout na tom, zda byl již problém odstraněn, a od kdy vlastně trvá. „Během pondělí se opravdu objevily dílčí potíže s podáním EŽOPEX, ale od středy by mělo být všechno v pořádku a podání fungovat. Co bylo příčinou, analyzujeme,“ sdělil České justici tiskový mluvčí Vladimír Řepka. „Není to tak,“ replikuje Kučera. „Problémy trvají již od 20. září, a nic se od té doby nezměnilo, potíže s propojením stále trvají.“

Dušan Šrámek