Exekutorská komora zpochybňuje vymáhání justičních pohledávek celníky

V obou návrzích se počítá s tím, že po nabytí svéprávnosti bude možné po z dětství zadluženém člověku vymáhat dluhy pouze do výše jeho jmění

Exekutorská komora nesouhlasí se záměrem ministerstva financí, aby justiční pohledávky vymáhala výhradně Celní správa. Exekutoři ve svých připomínkách ke změně trestního řádu zpochybňují, že by vymáhání pohledávek celníky bylo levnější než soudními exekutory. Komora argumentuje tím, že zatímco u soudních exekutorů nesou náklady na vymáhání převážně samotní dlužníci a výše těchto nákladů je zcela transparentní, v případě daňových exekucí je většina nákladů nesena ze státního rozpočtu a zcela netransparentní, protože náklady se rozplynou v celkových výdajích.

O převod kompetencí vymáhání justičních pohledávek už se snažila vláda v minulém volebním období, návrh ale neprošel přes Poslaneckou sněmovnu. „Předkladatel by měl v důvodové zprávě na tuto skutečnost upozornit a současně podat přehled změn, které předložený návrh obsahuje oproti původnímu návrhu,“ upozorňují exekutoři.

Úvodem připomínek EK konstatuje, že při vědomí Plánu legislativních prací vlády na rok 2018, který nepředpokládá vypracování RIA zprávy, považuje Komora za nezbytné vyjádřit nesouhlas s tím, že k tak zásadní změně nebylo předkladatelem vypracováno hodnocení dopadů regulace, přičemž důvodová zpráva je s ohledem na zásadní dopady regulace metodicky i věcně nedostačující.

Čtěte také: Lidé dluží na justičních pohledávkách téměř šest miliard. Vymáhat by je měla Celní správa

Absence právní analýzy

Exekutorům rovněž vadí, že v důvodové zprávě absentuje podrobná analýza právního a skutkového stavu a zejména chybí odůvodnění nezbytnosti jeho změny, resp. zhodnocení platného právního stavu, odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy, vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy v jejím celku a předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy jsou nedostatečné, povrchní a zásadní teze jsou prezentovány zavádějícím způsobem. „Z pohledu věcného je předkládaný návrh nedostatečně odůvodněný a obsahuje zkreslené údaje, z čehož vychází nepravdivý obraz o činnosti celní správy a vymáhání justičních pohledávek. Zejména je však předkládaný návrh absolutně nezpůsobilý naplnit účel, který je v něm deklarován. Naopak tento návrh může vést ke zcela nechtěným, negativním důsledkům, které půjde velice těžko napravit,“ uvádí se v připomínkách.

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit

Dušan Šrámek