Piráti chtějí zavedení místní příslušnosti exekutorů

Zástupci Pirátů Foto: Facebook

Sněmovna bude opět jednat o zavedení místní příslušnosti exekutorů. Návrh, jenž počítá i se slučováním exekucí, překládá skupina poslanců v čele s Piráty. Novinářům to dnes řekl hlavní autor novely exekučního řádu, pirátský poslanec Lukáš Kolářík. V minulém volebním období dolní komora zavedení takzvané teritoriality zamítla. Záležitostí se zabývá na popud skupiny senátorů i Ústavní soud.

Koláříkova předloha předpokládá zavedení místní příslušnosti exekutorů podle krajů. K jednotlivým případům by se exekutoři přidělovali na základě takzvaného kolečka. V současnosti si exekutora volí věřitel. „Jde o problém, protože exekutor vykonává státní moc, a není v pořádku, aby si ho jedna strana vybírala,“ uvedl Kolářík.

Náklady na vedení exekuce by měl podle něho snížit návrh na slučování exekucí mířících na jednoho dlužníka pod jednoho exekutora, a to podle místa dlužníkova pobytu. „Exekutor bude mít lepší přehled o dlužníkovi, vymáhací proces bude efektivnější a pro dlužníka levnější,“ řekl Kolářík.

Zavedení teritoriality dlouhodobě podporuje Exekutorská komora. Princip místní příslušnosti by podle ní výrazně pomohl stabilitě systému vymáhání práva. Kritici z řad poslanců v minulém volebním období naopak říkali, že že jde jen o přerozdělení trhu mezi exekutory a že stát by takto neměl zasahovat do soukromého podnikání.

Podle soudního exekutora Lukáše Jíchy z platformy Exekutoři pro teritorialitě je navrhovaná úprava nadbytečná, neboť dopadá na nově nařizované exekuce, u nichž však dlouhodobě dochází k poklesu. Oproti roku 2011 již roční nápad nových exekucí poklesl o třetinu. Změna podle Jíchy v žádném případě nepovede k úspoře celkové částky hrazené povinným, neboť povinné nedrtí ani tak náklady exekuce, jako nárůst úroků. Nelze očekávat, že by po zavedení teritoriality byli povinní motivováni k úhradě svých dluhů víc, než je tomu dnes. Problematika započítávání plateb je však institutem občanského zákoníku a novela ji vůbec neřeší. „Pokud jde o nezávislost a nestrannost exekutora, pak nezávisle a nestranně se cítím a rozhoduji již dnes a teritorialita na tomto nic nezmění. Exekutoři jsou nejkontrolovanější právnickou profesí v naší zemi a stabilizace systému po finanční stránce je věcí ministerstva spravedlnosti prostřednictvím exekučního tarifu. Novela zavádějící místní příslušnost exekutora v tomto ohledu nic nepřináší,“ oponuje Jícha argumentům Pirátů.

Jak dále konstatuje, novela tak, jak je navrhovaná, povede naopak k výraznému zatížení exekučních soudů, které budou nově řešit balastní agendu namísto toho, aby se zabývaly skutečným rozhodováním, např. o návrhu na odklad či zastavení exekuce. Zesložitěním úpravy v oblasti změny pověřeného exekutora se zakládá prostor pro další obstrukce. Jícha zpochybňuje i tvrzení o tom, že na teritoriální princip přechází stále více států EU, s tím, že ve Francii po dvou stech letech upouštějí od teritoriálního systému, letos rozšířili působnost z okresu na kraj a od příštího roku z kraje na celostátní příslušnost.

Rovněž prezident České asociace věřitelů Pavel Staněk označil navrhovanou změnu systému exekucí za zbytečnou. „Problémům spojeným s nadměrným zadlužováním některých českých obyvatel již dostatečně zamezily jiné úpravy přijaté v posledních letech, například zákon o spotřebitelském úvěru, snížení advokátního tarifu či změny vedoucí k humanizaci exekucí,“ sdělil. Teritorialita by podle Staňka neúměrně omezila práva věřitelů a zároveň vedla k výraznému snížení vymahatelnosti pohledávek.

Senátoři, kteří se obrátili na Ústavní soud s návrhem na zrušení části exekučního řádu, míní, že konkurenční prostředí mezi exekutory je v rozporu s ústavou i s Listinou základních práv a svobod. Poukazují na pravidlo, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci a že se každý může domáhat svého práva u nezávislého a nestranného soudu a ve stanovených případech u jiného orgánu. Zavedením místní příslušnosti by podle senátorů skončil boj exekutorů o věřitele.

(čtk)