Šéf Pirátů Bartoš žádal ředitele BIS o upozornění, pokud by člen strany naletěl špiónům

Předseda Pirátů Ivan Bartoš Foto: Facebook I. Bartoše

Záznam o schůzce členů Pirátské strany s ředitelem Bezpečnostní informační služby (BIS) Michalem Koudelkou se objevil na fóru této strany. Předseda strany Ivan Bartoš píše, že požádal ředitele BIS o upozornění, když by se straník zapletl do špionážních hrátek nebo dostal se do hledáčku cizích agentů a byl jimi balamucen. BIS je kontrarozvědná služba vědomá si nástrah, text pana Bartoše je poněkud zmatený a jeho závěr je zjevná nadsázka, reaguje BIS na dotaz České justice.

Text předsedy Pirátské strany ČR Ivana Bartoše o jednání s ředitelem Bezpečnostní informační služby Michalem Koudelkou se objevil jako dodatečný záznam o uskutečněné schůzce v rubrice Evidence lobbyistických kontaktů Pirátské strany. Partaj v rámci tzv. průhlednosti a veřejnosti svého počínání zaznamenává všechny schůzky a jednání s různými osobami mimo stranu.

Bartoš píše, že se s ředitelem BIS Koudelkou sešel ve své kanceláři spolu s poslancem a členem bezpečnostního výboru parlamentu za Pirátskou stranu Lukášem Kolaříkem: „Který měl ten zápis zapsat, ale asi to zapomněl,“ uvádí Bartoš. Poslanec Kolařík je rovněž členem Stálé komise pro kontrolu činnosti Národního bezpečnostního úřadu a podvýboru pro Policii ČR, obecní policii a soukromé bezpečnostní služby.

Bartoš píše, že neví, co jim Koudelka říkal

Záznam je ovšem Bartošem sepsán tak, že z něho nelze vyvodit, proč se představitelé strany s ředitelem BIS vlastně sešli. V úvodu záznamu stojí, že se „sešli na žádost“, není tam ale uvedené na čí žádost.

Ani z další pasáže nelze jasně určit, oč vlastně šlo. Podle slov předsedy strany Ivana Bartoše bylo jednání s předsedou BIS Koudelkou „neformální“ a současně se „nejednalo o neoficiální jednání“. Bartoš současně v záznamu přiznává, že neví, co jemu a Kolaříkovi předseda BIS Koudelka říkal: „Jednalo se o neformální setkání nad řadou témat týkající se činnosti služby v ČR i bezpečnostní situace. Vzhledem k tomu, že se nejednalo o neoficiální jednání nejsem si jist, které typy informací jsou jaké povahy, takže detaily raději nebudu zaznamenávat,“ oznamuje doslova v zápisu předseda strany Ivan Bartoš.

Pokud BIS zmerčí špióny u pirátů, upozorněte na to

Zneklidňujícím způsobem pak působí závěr záznamu, podle kterého měl ředitel BIS funkcionáře strany ubezpečit, že členy Pirátské strany ČR upozorní, pokud by byli „nevědomě balamuceni cizími agenty“.

„Nicméně jsem pana plukovníka požádal, pokud by se nějaká náš Pirát či Pirátka dostal nevědomky do nějakého hledáčku cizích agentů či byl zaplétán do špionážních hrátek a BIS by to zmerčila, zda by nás na to mohli upozornit. Byl jsem ubezpečen, že pokud by to bylo nevědomé (což prý předpokládají), tak že by na nutnost zvýšené opatrnosti případného balamuceného upozornili. Prý. Jinak jsme OK,“ končí svůj záznam o lobbystistickém kontaktu předseda strany Bartoš.

Schůzka se opravdu konala, bylo to však školení

Bezpečnostní informační služba ústy svého mluvčího Ladislava Štichy setkání pro Českou justici potvrdila, nikoli už ovšem jeho průběh. „Obávám se, že z poněkud zmateného textu pana předsedy Bartoše vyvozujete mnohem více, než je v něm skutečně uvedeno v poměrně mlhavých a někdy ne zcela zřejmých vyjádřeních,“ komentoval mluvčí BIS otázky České justice.

Podle jeho vyjádření šlo ve skutečnosti o standardní bezpečnostní školení. „Pokud to tedy shrnu, tak schůzka se zástupci Pirátské strany byla zcela běžným standardním bezpečnostním proškolením, které využila už celá řada politických představitelů včetně našich zákonných adresátů,“ uvedl Ladislav Šticha. O proškolování státních úředníků a zástupců státu ze strany BIS Česká justice již dříve informovala.

BIS rozšíří školení na oblast průmyslové a technologické špionáže

Bezpečnostní informační služba bude tuto aktivitu podle slov mluvčího rozšiřovat z politicky exponovaných osob dále na soukromou a firemní sférů, zejména na vlastníky know-how, patentů a unikátních technologií a výrobních postupů: „Jen pro připomenutí. BIS opakovaně ve svých výročních zprávách upozorňuje na zvyšující se aktivity zahraničních zpravodajských služeb, jejichž cílem jsou často občané ČR a zejména pak lidé disponující důležitými informacemi strategického, ekonomického či bezpečnostního charakteru. BIS hodnotí ministry, poslance, senátory a další významné politiky jako osoby výrazně ohrožené potenciálním zájmem zmíněných cizích mocností. Cítíme tedy jako naši povinnost s exponovanými zástupci politické reprezentace v tomto smyslu pracovat. Z jejich ohlasů víme, že naše snaha o aktivní prevenci je velmi ceněna a vítána.“

Do budoucna plánujeme rozšířit tuto formu prevence i směrem k organizacím a firmám, které jsou vlastníky nejrůznějších patentů, unikátních výrobních postupů a cenného know – how. Z našich poznatků totiž vyplývá, že i oni se stávají cílem zpravodajského zájmu cizích mocností,“ uvádí v odpovědi pro Českou justici Ladislav Šticha.

Přednáška je v neutajovaném režimu, míří na politické nováčky

V souvislosti s tvrzením Bartoše, že nezná povahu informací poskytnutých ředitelem BIS, mluvčí BIS na dotaz České justice, zda je vůbec možné, že by ředitel BIS poskytoval představitelům politických stran informace, jejichž povaha není v souladu se zákonem, tedy takové, jichž nejsou ze zákona příjemci, odpověděl: „V žádném případě součástí neutajované přednášky a následné debaty nebyly klasifikované informace či informace určené zákonným adresátům.“

Podle slov Ladislava Štichy je důležité sdělit, že „BIS jako kontrarozvědná služba, vědoma si všech nástrah, které mohou číhat zejména na politické nováčky, nabízí ministrům a zástupcům parlamentních stran jakousi formu bezpečnostního školení“. „Jde zejména o to, upozornit politicky exponované osobnosti, že se s novou pozicí mohou dostat do hledáčku například zahraničních zpravodajských služeb. V rámci připravené přednášky v neutajovaném režimu se politici mohou dozvědět o základech bezpečnostního systému České republiky, hlavních bezpečnostních rizicích a o tom, jak se nevystavit riziku bezpečnostního incidentu,“ vysvětlil mluvčí BIS pro Českou justici s tím, že závěr statusu předsedy Bartoše už je vysloveně zjevnou nadsázkou v „pirátském stylu“.

Irena Válová